Autorské video Barbory Ilič tematizuje estetiku vizuálního smogu a špíny moravské metropole.