Autorská videoesej Marie Lukáčové a Jakuba Ročka pro výstavní projekt kurátorky Šárky Svobodové nazvaný Nechtěné dědictví. Architekt Jan Dvořák (1925-1998) – Muzeum města Brna, 2017.