VISITING EDITORS: Andreas Rumpfhuber: Working Glamour_Towards the City After Labour

Záznam z přednášky, která proběhla v rámci projektu VISITING EDITORS 15.11.2018 v kulturním prostoru PRAHA v Brně.
Kurátorka cyklu: Maria Topolčanská

Přednáška architekta Andrease Rumpfhubera o změnách modelů práce v západních industrializovaných krajinách v 50. a 60. letech minulého století, jejich důsledků v produkci architektury a našich měst a o tom jak od té doby stále ovlivňují náš subjektivní pohled na svět. Historie v jeho podání je úzce spjata s využitím a rozšířením kybernetické logiky. Zmíní objev „tvorby kancelářské krajiny“, projekt Mobile Office Hanse Holleina a další poválečné projevy aktivismu související s konceptem nemateriální práce a jak to vše souvisí s naší koncepcí bydlení.

Andreas Rumpfhuber je architekt a teoretik architektury, který žije ve Vídni. Vede kancelář Expanded Design, je autorem či spoluautorem knih Architektur immaterieller Arbeit (Vienna, 2013), The Design of Scarcity (Moscow, 2014), Modelling Vienna: Real Fictions in Social Housing (Vienna, 2014), Wunschmaschine Wohnanlage (Vienna, 2016) a Into the Great Wide Open (Barcelona, 2017), byl hostujícím pedagogem v oboru strategie prostoru a navrhování na škole architektury Muthesiovy Akademie umění v Kielu, na Státní akademii umění ve Stuttgartu a na Technické univerzitě ve Vídni vede ateliérovou výuku urbanismu.

více na www.expandeddesign.net