Město

video: Stanislav Biler
námět: Petra Hlaváčková

Projekt Město/Fórum pro snesitelnější každodennost je výsledkem spolupráce kolektivu 4AM a Centra pro média, ekologii a demokracii (CMED), který je vydavatelem Deníku Referendum.

Finančně je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštenjska a Norska, Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna.