Red Library

Kurátorky:
Petra Hlaváčková (CZ), Nicole Sabella (AT), Maria C. Hilber (IT)


Red Library | Červená Knihovna | Biblioteca Rossa | Rote Bibliothek je stále se zvětšující kolektiv feministických umělkyň, kulturních pracovnic a aktivistek věnujících se kolektivním, uměleckým a (sebe-) vzdělávacím přeshraničním praxím. Název Červená knihovna vychází z označení edice romantické literatury publikované v Československu ve 20. a 30. letech 20. století. Postupně se tento termín vžil jako pejorativní označení pro „ženskou literaturu“. 


Projekt Červené knihovny si bere zpět politický potenciál tohoto termínu z feministických perspektiv a na jeho základě vytváří kolektivní činnost založenou na transdisciplinárních uměleckých přístupech, výzkumu a komunitní práci. Chceme zpochybnit kulturně zažitá dělení na protipóly sever-jih, východ-západ, město-venkov nebo digitální-fyzické a uznat a vzdělávat se v otázce jiné feministické historie a praxe péče napříč Evropou i jinde, prostřednictvím překladu konkrétních textů, prožitých zkušeností a nevyslovených vědomostí.

Červená knihovna je živý archiv literatury, audio-, video-
a performativního umění, socio-politického výzkumu a postupně rostoucí feministické knihovny. Otevírá témata jako je socialistická ženská emancipace, genderová realita před a za železnou oponou, ženský kulturní masochismus, péče a politika, ticho žen a další.


Kolektiv Červené knihovny pro začátek propojuje síť mezi Brnem/4AM/CZ (Petra Hlaváčková – publicistka, historička umění, Barbora Benčíková – historička architektury), Vídní/AT (Nicole Sabella – umělkyně, teoretička a umělecká pedagožka) a Brixenem/IT (Maria C. Hilber – autorka, umělkyně).


Jde o mobilní koncept, který se může zhmotnit v různých podobách na různých místech, pokaždé formující nové okamžité kolektivy. Může jít o veřejná čtení, diskuze, radio art, živé performance nebo v současnosti aktuální různorodé online formáty.