19. 09. 2023

Osvobozený prostor: péče – architektura – feminismus

4AM

21. 9. 2023 – 25. 2. 2024 v Galerii města Bratislavy

vernisáž – středa 20. 9. v 18h


Prostřednictvím výstavy si klademe otázky o povaze nerovností architektonického prostředí a jejich vztahu k celospolečenským otázkám. Kdo se nedostává do kánonu dějin architektury a proč? Jak s architekturou souvisí genderově podmíněné rozdělení práce na „produktivní“ ve veřejné sféře a na „reproduktivní“, neplacenou v soukromé sféře? Jak s péčí souvisí městské plánování? Kdo navrhuje a pro koho? Tyto otázky stojí v centru feministické architektonické kritiky a prostorové praxe již po několik desetiletí a jsou také tématem tvorby některých autorek a autorů výstavy, která využívá a propojuje umělecké přístupy s teoretickým bádáním a uvažováním o prostoru.

Další informace o výstavě a také výstavní ZIN s našimi i nově přeloženými texty najdete online na Instagramu projektu: https://www.instagram.com/liberated_space/

nebo na webu GMB:
https://www.gmb.sk/…/oslobodeny-priestor-starostlivost…

//

Liberated Space: Care – Architecture – Feminism

21 September 2023 – 25 February 2024 – Bratislava City Gallery
exhibition opening Wednesday, 20 September at 6 pm

Through the exhibition we ask questions about the nature of inequalities in the architectural environment and their relationship to societal issues. Who is excluded from the canon of architectural history and why? How does the gendered division of labour into ‘productive’ in the public sphere and ‘reproductive’, unpaid labour in the private sphere relate to architecture? How is urban planning related to care? Who designs and for whom? These questions have been at the heart of feminist architectural criticism and spatial practice for several decades and are also the subject of the work of some of the artists in the exhibition, which uses and combines artistic approaches with theoretical research and thinking about space.

for more information about the exhibition, as well as an exhibition ZIN with our and newly translated texts, please visit the project’s Instagram online:
https://www.instagram.com/liberated_space/

or on the GMB website:
https://www.gmb.sk/…/oslobodeny-priestor-starostlivost…


>>>>>>

Autori*ky/authors:

Menna Agha (EG/CA), Brady Burroughs a kol. (SE), Alžběta Brůhová (Platforma Architektky, CZ), Klára Brůhová (CZ), Stanislav Biler (CZ), Monika Bočková (SK), Katarína Csányiová (SK/AT), Helena Huber-Doudová (DE/CZ), Petra Hlaváčková (CZ), Tomáš Hlaváček (CZ), Michaela Janečková (CZ), Alina Matějová (CZ), Šárka Malošíková (CZ), Henrieta Moravčíková (SK), Markéta Mráčková (COSA, CZ), Denisa Nečasová (CZ), Martina Pouchlá (CZ), Ziliä Qansurá (Bashqortostan/AT), Emília Rigová (SK), Barbora Řepková (CZ), Nicole Sabella (DE/AT/CZ), Spolka (SK), Julischka Stengele (DE/AT), Šárka Svobodová (4AM Fórum pro architekturu a média, CZ), Barbora Šimonová (COSA, CZ), Janica Šipulová (Consequence Forma, CZ), Jaroslav Šlauf (JAUF, CZ), WOVEN (SK), Nikola Zahrádková (CZ)

Kurátorka/Curator: Petra Hlaváčková

Kurátorka uměleckých intervencí/Curator of artistic interventions: Nicole Sabella

Grafický design/Graphic design: Alina Matějová

Architektura výstavy/Exhibition architecture: Janica Šipulová (Consequence Forma Architects), WOVEN

Produkce/Production: Petra Balíková

Podpora/Support: Mesto Bratislava, Fond na podporu umenia, MKČR

Partneři/ky/Partners: 4AM Fórum pro architekturu a média, zenyvarchitekture.cz