Podpora

Celoroční činnost 4AM je aktálně podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Brna. 

Děkujeme i dalším partnerům a podporovatelům 4AM v letech 2010 – 2020: 

Nadace české architektury

Nadace AGOSTO

Rakouské kulturní fórum

International Visegrad Fund

Česko-německý fond budoucnosti 

European Cultural Foundation