Nechtěné dědictví: Myslivna (video, 2017)

Autorská videoesej Marie Lukáčové a Jakuba Ročka vznikla pro výstavní projekt kurátorky Šárky Svobodové nazvaný Nechtěné dědictví. Architekt Jan Dvořák (1925-1998) pro Muzeum města Brna v roce 2017. Výstava se věnovala tvorbě jednoho z brněnských architektů tvořícího ve druhé polovině 20. století, ale také vztahu současné společnosti k architektuře a umění vzniklých v době minulého politického režimu.

Hotel Myslivna navrh Jan Dvořák a jeho kolektiv už v roce 1969, ovšem realizován byl až v průběhu 80. let 20. století. Dvořák svým návrhem hotelu navázal na oblíbenou výletní restauraci, stavbu meziválečného architekta Bohumila Turečka z let 1938-1939. Obě budovy byly propojeny objektem konferenčního sálu a recepce. Vzhledem k tomu, že byla Myslivna zařazena do kategorie tříhvězdičkového mezinárodního hotelu, byla významně doplněna o umělecká díla v interiéru i exteriéru. Ikonickým se stal původně bronzový nápis grafického designéra Jana Rajlicha st., stejně jako komplexní orientační infografika v interiéru hotelu. Mezi dalšími díly zde byly například mohutné lustry od Jaroslava Bejvla, autorská svítidla architekta Jana Dvořáka, skleněné reliéfy od sklářského umělce Jaroslava Svobody, dřevěné reliéfy od J. Coufala a J. Alexy, monumentální tapiserie manželů Ulmových, deskové obrazy brněnského výtvarníka Vladimíra Svobody a dřevěný totem sochaře Miloše Vlčka v předprostoru hotelu.

Až do roku 2011 patřil hotel do majetku města Brna, které do něj výrazněji neinvestovalo, a tak se Myslivna dochovala téměř v původní podobě. V rukou soukromého majitele začalo vnitřní vybavení i okolí hotelu doznávat různých změn bez ambice na citlivé architektonické řešení. Celý proces byl završen v letošním roce, kdy byla Myslivna demolována, aniž by bylo šetrně postaráno o uměleckou výzdobu.

Více informací o výstavě a stejnojmenné knize vydané sdružením 4AM Fórem pro architekturu a média zde: https://nechtenededictvi.cz/

Foto: Zdeněk Porcal (Studio Flusser)