Brno pro všechny: citlivé plánování města

2022

Autorky: Petra Hlaváčková, Barbora Benčíková
Vydavatel: SdruŽeny

Brožura přibližuje zásady participativního, feministického plánování měst, dle pravidel genderového mainstreamingu a blíže rozebírá problematiku bezpečného a komfortního pohybu dětí i jejich rodičů ve veřejném prostoru. Na konkrétních příkladech z Brna a dalších měst popisuje principy citlivého městského plánování a poukazuje na vznikající nerovnosti způsobené plánováním, kladoucím neadekvátní důraz zejména na automobilovou dopravu.

Rok vydání: 2022
Koncepce publikace / editace textů: Petra Hlaváčková
Grafika: Petra Voštinárová
Spolupráce: Stanislav Biler, Consequence Forma Architects, Michaela Řepová
Jazykové korektury: Věra Becková
Publikace byla podpořena nadací Rosa Luxemburg Stiftung e.V., zastoupením v České republice.

RECENZE

Hravá brožurka BRNO PRO VŠECHNY autorek Petry Hlaváčkové a Barbory Benčíkové ukazuje na konkrétních místech obecné neduhy městského plánování. Vytváří operativní prostor mezi Brnem, jak vypadá, a Brnem, jak by vypadat mohlo.

Autor textu: Petr Bittner

Celý článek ZDE