UMĚNÍ A OSVOBOZENÍ. EVROPA 1943–1967

2011

4AM/KABINET & KNIHOVNA

Fórum pro architekturu a média buduje od prvopočátku odbornou knihovnu a mediatéku, kterou zpřístupňuje prostřednictvím svého badatelského, bibliografického a faktografického kabinetu. Díky aktivitám projektu 4AM/KABINET v Galerii architektury v Brně (2010-2012) bylo možné k prezenčnímu studiu zapůjčit především mezinárodní výběr nejvýznamnějších soudobých periodik, zaměřených na všechny aspekty současné architektury, designu nebo mediálního umění. Nové publikace a periodika […]