Standuino (remake, A/V instalace, platforma, kolektiv, 2011-2012)

4AM / Galerie architektury sloužila jako výstavní prostor i mediální laboratoř, ve které byla představena lokální podoba Do It Yourself scény – originální studentská platforma Standuino. Tu k jejím aktivitám inspirovala tvorba hudebníka a pedagoga FaVU Stanislava Filipa a specifický fenomén tzv. bastlení.

Václav Peloušek a Ondřej Merta ve výstavě představili remake instalace Stanislava Filipa Uživatelský interface, vedli workshopy na výrobu vlastních zvukových /video syntezátorů a spolu se Stanislavem Filipem workshop na téma odpalování tranzistorů a dalších elektronických součástek a fyzikalita těchto jevů. Součástí jejich autorské prezentace byli i intervence do veřejného prostoru, spuštění pirátského televizního vysílání, nebo také zařízení, které vysílalo do vesmíru tzv. katalogové listy (datasheety) platformy Standuino pomocí pulzů fotonů o vlnové délce 650 nanometrů.

Vytvoříme a odprezentujeme tu prototypy zařízení, které umožňují analyticky pohlížet na jejich digitální a elektronickou podstatu v modernistickém smyslu slova, jako například vztah nosiče (elektroniky) a esence (digitality) či třeba analýza gest umělce-bastlíře. Naši vizi nám pomáhá naplňovat Standa Filip, který je v našem prostředí jedinečný tím, že díky studiu fyziky a zkušeností se stavbou hudebních nástrojů rozumí podstatě elektroniky a současně o ní dokáže přirozeně přemýšlet v uměleckém kontextu.” (Václav Peloušek, Ondřej Merta, 2012)

https://monoskop.org/Standuino

https://bastl-instruments.com

Více fotografií z výstavy z 4AM/Galerie archiketury: https://emartina.rajce.idnes.cz/4AM_standuino