UMĚNÍ A OSVOBOZENÍ. EVROPA 1943–1967

2011

První část: Lidé revoltující

29. 1. – 27. 2. 2011

Kurátor: Jan Tabor (forum experimentelle architektur, Vídeň)

Výstava pomocí diaprojektorů představila události, osobnosti, kulturu a architekturu druhé poloviny 20. století. Promítané snímky odhalovaly kontrasty a souvislosti v osudech vybraných osobností a vizuální reality jednotlivých epoch a zemí. Cílem bylo ukázat vývoj architektury v nových celoevropských a světových souvislostech bez stále ještě běžného a většinou zcela zkreslujícího rozdělování na západní a východní svět. Hledala se odpověď na otázku, jak prospěly a přispívají umění a architektura k osvobození člověka ‒ i od umění a architektury. Součástí byla i doprovodná výstava v areálu bývalé textilní továrny Vlněna na Přízově ulici v blízkosti hlavního nádraží. Zde byl nalezen archiv propagačního oddělení n. p. Vlněna z let 1948‒1989. Výstava v jedné z továrních hal byla svědectvím o době fungování závodu včetně politických souvislostí, které zde byly přiblíženy kurátorskou instalací z nalezených materiálů.

Více info o projektu (2011):

Výstava je startovním projektem 4AM Fóra pro architekturu a média v Galerii architektury v Brně a je připravována ve spolupráci s forem experimentální architektury ve Vídni. Pomocí diaprojektorů na ní budou představeny události, osobnosti, kultura a architektura druhé poloviny 20. století. Promítané snímky (celkem asi 1000 diapozitivů) odhalí kontrasty a souvislosti v osudech vybraných osobností a vizuální reality jednotlivých epoch a zemí. Vedle sebe se objeví například rakouská architektka, spolupracovnice Adolfa Loose a komunistka Margarete Schütte-Lihotzky a komunisty popravená Milada Horáková – obě ženy byly vězněny v stejném německém žaláři.

Nové souvislosti vyvstanou při srovnání japonské a italské společnosti, umění a architektury té doby nebo dobových „fetišů“ SPACE a BETON, které byly v různých podobách společné i zemím odděleným železnou oponou. Další sérii tvoří mimo jiné portréty osobností, které se během svého života projevily konkrétním odvážným činem či dlouhodobou snahou, uměleckou tvorbou nebo riskantním postojem. Výstava je koncipovaná jako putovní projekt, který se po několika reprízách v různých evropských městech (Vídeň, Sibiu, Istanbul) vrátí zpět obohacený o národní specifika a nové souvislosti.

Cílem výstavy je ukázat vývoj architektury v nových celoevropských a světových souvislostech bez stále ještě běžného a většinou zcela zkreslujícího rozdělování na západní a východní svět. Hledá se odpověď na otázku, jak prospěly a přispívají umění a architektura k osvobozeni člověka. I od umění a architektury.

Součástí bude doprovodná výstava v areálu brněnské Vlněny na Přízově ulici v blízkosti hlavního nádraží. Tento areál začal vznikat již v 19. století a mezi válkami se rozrostl ve velké textilní továrny Stiassni a Neumark. Po znárodnění vznikl n. p. Vlněna, který se proslavil v šedesátých letech zejména tvorbou tzv. Artprotisu. Netkané závěsné textilie navrhované soudobými umělci (Inez Tuschnerová, Antonín Kybal) se staly součástí interiérů významných budov té doby. Výstava v jedné z továrních hal bude svědectvím o době fungování závodu včetně politických souvislostí, které budou přiblíženy kurátorskou instalací z materiálů ve Vlněně nalezených.

Koncepce výstavy: Jan Tabor, forum experimentelle architektur wien + 4AM Fórum pro architekturu a média

Otevřeno:

Galerie architektury – út-ne 14-19 h, Vlněna – so 14-16 h


Symposium  29 / 1 / 2011

11 – 13 h Vlněna (Přízova 1) – doprovodná výstava + projekce + občerstvení

14 – 22 h Galerie architektury (Starobrněnská 18)

– výstava :: UMĚNÍ A OSVOBOZENÍ. EVROPA 1943-67. Lidé revoltující (4AM Fórum pro architekturu a média + forum experimentelle architektur Wien)

– symposium :: Imro Vaško, Jan Tabor, Osamu Okamura, Filip Hodulík a další

– koncerty :: Vladimír Merta (CZ), Philipp Quehenberger (AT), You, Adam and Me (CZ)

Více foto:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=4AM.Forum&set=a.197457790270280

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=4AM.Forum&set=a.197127613636631

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=4AM.Forum&set=a.194994660516593