VISITING EDITORS: Rebekka Kiesewetter: Publishing as Critical Device

Záznam z přednášky, která proběhla v rámci projektu VISITING EDITORS 4.12.2018 v kulturním prostoru PRAHA v Brně.
Kurátorka cyklu: Maria Topolčanská

Přednáška a diskuze o nové zodpovědnosti kritických vydavatelů, kterou lze odvodit z teorie performativní materiality a z chápání publikování jako procedurálního nástroje rámujícího prostory výměny, utváření smyslu a koprodukce. Jedná se o administrativní úkol, který není chápán jako způsob řízení a kontroly podle převažující logiky trhu nebo disciplíny, ale který naopak zahrnuje představu péče, podpory a manévrování. To celé za účelem zpochybnění konvencí, předpokladů a protokolů, kterými jsou vytvářeny, zprostředkovávány a přijímány znalosti v rámci a prostřednictvím publikování, a k možnosti otevřít alternativní perspektivy a trajektorie.

Rebekka Kiesewetter je historička umění, ekonomka a historička. Její práce v oblasti kritické teorie a praxe jako kritiky se vyvíjí na rozhraní experimentálního publikování, umění, architektury a humanitních studií. Pracovala jako autorka, šéfredaktorka, hostující profesorka na několika univerzitách a jako kurátorka a badatelka v různých vzorcích. Je zakládající členkou DA Institutu a členkou bývalou spoluředitelkou Depot Basel.

více na www.rebekkakiesewetter.com/experimental-publishing