VISITING EDITORS: Ethel Baraona Pohl: dpr-barcelona

Záznam z přednášky, která proběhla v rámci projektu VISITING EDITORS 20. 10. 2016 v kulturním prostoru PRAHA v Brně.
Kurátorka cyklu: Maria Topolčanská

Ethel Baraona Pohl ve své přednášce nazvané The Book of the Now hovořila o mnohých významech slova „publikování“ a „aktu zveřejňování“ v architektuře.

Ethel Baraona Pohl je kritička, autorka a kurátorka. Spolu s Césarem Reyesem založila a vede nezávislé výzkumné studio a vydavatelství dpr-barcelona zaměřené na architekturu, politickou teorii a sociální prostředí.

DPR-barcelona je architektonické výzkumné studio založené v Barceloně. Sleduje tři hlavní linie práce: publikování, kritiku a kurátorování. Zkoumají to, jak architektura jako disciplína vzájemně působí v průniku s politikou, technologiemi, ekonomií a sociálními tématy. Jejich publikace, digitální i tištěné, přesahují hranice konvenčních knih a směřují k pravděpodobným architektonickým titulům budoucnosti, hledající limity mezi tištěným materiálem a novými médii, transformujíce tak tradiční vydavatelskou praxi (jak ji známe) v živou výměnu vědomostí. V jejich síti se propojuje několik publikací a aktérů architektury a teorie.

více na http://www.dpr-barcelona.com


PREZENTACE K PŘEDNÁŠCE, Ethel Baraona Pohl, 2016