4. 07. 2023

Symposium YOU MUST RELAX!

4AM


7–9/7/2023

S čím si spojíme „relax“?

3 dny, 3 města a 1 téma prožité a diskutované ze 3 různých úhlů pohledu. Práce, rekreace, regenerace, relaxace – komplexní systém se složitou historií propletenou konzumem, těžbou a dalšími.

Na zahradě, v galerii, ve vlaku, u vody, ve městě — akce je koncipována jako putování po 3 městech — začátek v Praze (7.7.2023), pokračování v Brně (7.8. 2023) a končí ve Vídni (7.9.2023). Můžete se těšit na přednášky, performance, diskuse, poslech, oheň, návštěvy výstav, společné přespání a mnoho dalšího.

Přijďte, sdílejte zážitky, znalosti, relaxujte a užijte si jízdu s námi.

//

What can „relax“ point to?

3 days, 3 cities and 1 topic experienced and discussed from 3 different points of view. Work, recreation, regeneration, relaxation – a complex system with a complex history intertwined with consumption, extraction and more.

In the garden, in the gallery, on the train, by the water, in the city – the event is conceived as a journey through 3 cities – beginning in Prague (7/7/2023), continuing in Brno (8/7/2023) and ending in Vienna (9/7/2023). You can look forward to lectures, performance, discussions, listening session, fire, exhibition visits, collective sleepover and much more.

Come, share experiences, share knowledge, relax and enjoy the ride with us.PROGRAMME

😴 Pátek 7. července/Friday, July 7th – PRAHA (VI PER Gallery, Vítkova 2, Praha 8 Karlín + Community Garden Kuchyňka – Květinářská, Praha 8)

17:00 – Metabolic rift – komentovaná prohlídka výstavy/exhibition visit – VI PER Gallery
19:00 – Common Waste – Common Resource – přednáška/lecture by Jeppe Kalnaes (TUSCA 7) – Community Garden Kuchyňka (www.kzkuchynka.cz)
xx:xx – relax, diskuze, oheň, přespání v zahradě/relax, discussion, fire and sleepover in the garden

😴 Sobota 8. července/Saturday, July 8th – BRNO (Rowing club, Brněnská přehrada – Hrázní street, Brno)


10:00 – 14:00 – společná cesta vlakem – poslechová seance/collective train ride from Prague to Brno – listening session – Kolektiv AVA
15:00 – společný odpočinek – koupání – bar&bistro kolektivu Salát/shared rest – swimming – bar&bistro by Salát collective
17:00 – You must relax? – blok přednášek na téma odpočinku v současných městech/block of lectures on the culture of leisure in contemporary cities
19:00 – 22:00 – saunové ceremoniály/sauna ceremonies – Prokop Štěpánek
xx:xx – relax, diskuze, oheň a přespání na místě/relax, discussion, fire and sleepover on site

😴 Neděle 9. července/Sunday, July 9th – VIENNA (MAGAZIN, Rembrandtstrasse 14, Vienna)


11:00 – 15:00 – společná cesta vlakem z Brna do Vídně/collective train ride from Brno to Vienna
17:00 – Gag Economy by Dank Lloyd Wright – prohlídka výstavy/exhibition visit
19:00 – Gag Economy – diskuze anonymní skupiny adminů Dank Lloyd Wright a přizvaných hostů/panel discussion with the anonymous group of admins of Dank Lloyd Wright and guests

Mezinárodní symposium YOU MUST RELAX! se uskuteční ve spolupráci 3 organizací, věnujících se problémům současných měst a naší existence v nich. – VI PER, Praha (www.vipergallery.org) – 4AM/Fórum pro architekturu a média, Brno (www.forum4am.cz) – MAGAZIN, Vídeň (www.architektur-im-magazin.at).

The international symposium YOU MUST RELAX! is held in cooperation with 3 organizations, which focus on current issues of the contemporary city and our existence in it. – VI PER, Prague (www.vipergallery.org) – 4AM/Fórum pro architekturu a média, Brno (www.forum4am.cz) – MAGAZIN, Wien (www.architektur-im-magazin.at).


The programme is realized thanks to the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, European union, Czech recovery plan, Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, Stadt Wien, Kammer der Ziviltechniker:innen, Architekt:innen und Ingenieurkonsulent:innen für Wien, Niederösterreich, Burgenland.