18. 10. 2021

Brněnské moře – O vzniku, výstavbě a rozvoji brněnské přehrady

4AM

Říjnová „architektonická“ projížďka v rámci Den Architektury po brněnské přehradě nesla název „Brněnské moře” s podtitulem “O vzniku, výstavbě a rozvoji brněnské přehrady“.

Netradiční prohlídku meziválečné a poválečné architektury přímo na lodi komentovala spolu s architektem Jaroslavem Sedlákem i naše kolegyně, historička architektury Šárka Svobodová.

Jedním z témat plavby, pořádané ve spolupráci s Dům umění města Brna coby jedna z procházek projektu BAM, bylo představení snah města Brna v době před válkou i po ní poskytnout svým obyvatelům všech sociálních vrstev možnost zdravé rekreace a pobytu v přírodě. Právě otázka možností trávení volného času v přírodě na hranicích měst se stala nesmírně aktuální v čase pandemie.

Na jaře se bude prohlídková plavba opakovat!

FOTO: Michaela Dvořáková