Michal Kindernay – Datové tkaniny (datové otisky, časosběr, 2020)

Plastiky, zídky a další sochařské prvky Miloše Zeta na pražském sídlišti Pankrác podléhají historickým, politickým, společenským, povětrnostním změnám a teplotním výkyvům, intenzivním dešťům a krupobitím, včetně rozdílů mezi denní a noční teplotou, silnému UV záření apod., aktuálně také klimatickým změnám.

Datové otisky na zdech: časosběrná technika, vlhkost, teplota, tlak, skupina plynů ovlivňující kvalitu ovzduší, NH3, NOx, benzen, CO2, M10, PM2,5, rychlost větru a intenzita zvuku.

Datové tkaniny

Autor: Michal Kindernay

Období časosběru: březen – květen 2020

script: Lloyd Dunn

https://forum4am.cz/zet

https://forum4am.cz/zet/zet_legenda.html

Zdi, sokly, makety, kódy 

Datové tkaniny jsou součástí archivního a terénního výzkumu kolektivu 4AM, jehož předmětem je umělecká tvorba dvou autorů – sochaře Miloše Zeta a jeho syna, konceptuálního umělce Martina Zeta. Kromě figurativní polohy je významná část díla Miloše Zeta spjata s architektonickými 
a urbanistickými projekty 60. a 70. let. minulého století. Sídliště Pankrác, stanice metra Opatov, hotel Praha a další lokality jsou příležitostmi k reinterpretaci a rekontextualizaci autorských děl i jejich současného stavu. 

Zatímco Martin Zet se v rámci tohoto tématu pouští do velkorysého výstavního a knižního projektu ve spolupráci 
s Domem umění města Brna, kurátorský kolektiv 4AM 
se zaměřil na terénní sondu a ke spolupráci přizval audiovizuálního umělce Michala Kinernaye. 

Jejich vizuální intepretace díla Miloše Zeta se stala součástí knižního projektu SOCHAŘ MILOŠ ZET – ZDI, SOKLY A MAKETY a díky přenesení do online prostoru se kódy Zetovy tvorby stávají i součástí digitálního světa, přístupné všem – 
s dosahem sítě.

4AM/Barbora Šedivá, Šárka Svobodová, Jaroslav Sedlák

červen 2019 – duben 2020 

——

S finanční podporou Ministerstva kultury České republiky 
a Statutárního města Brna.