* Plastiky, zídky a další sochařské prvky Miloše Zeta na pražském sídlišti Pankrác podléhají historickým, politickým, společenským, povětrnostním změnám
a teplotním výkyvům, intenzivním dešťům a krupobitím, včetně rozdílů mezi denní a noční teplotou, silnému UV záření apod., aktuálně také klimatickým změnám. Datové otisky na zdech: časosběrná technika, vlhkost, teplota, tlak, skupina plynů ovlivňující kvalitu ovzduší, NH3, NOx, benzen, CO2, M10, PM2,5, rychlost větru a intenzita zvuku. 


Datové tkaniny

Autor: Michal Kindernay


Období časosběru:  březen - květen 2020

script: Lloyd DunnZdi, sokly, makety, kódy 


Datové tkaniny jsou součástí archivního a terénního výzkumu kolektivu 4AM, jehož předmětem je umělecká tvorba dvou autorů - sochaře Miloše Zeta a jeho syna, konceptuálního umělce Martina Zeta. Kromě figurativní polohy je významná část díla Miloše Zeta spjata s architektonickými
a urbanistickými projekty 60. a 70. let. minulého století. Sídliště Pankrác, stanice metra Opatov, hotel Praha a další lokality jsou příležitostmi k reinterpretaci a rekontextualizaci autorských děl i jejich současného stavu. 


Zatímco Martin Zet se v rámci tohoto tématu pouští do velkorysého výstavního a knižního projektu ve spolupráci
s Domem umění města Brna, kurátorský kolektiv 4AM
se zaměřil na terénní sondu a ke spolupráci přizval audiovizuálního umělce Michala Kinernaye.

Jejich vizuální intepretace díla Miloše Zeta se stala součástí knižního projektu SOCHAŘ MILOŠ ZET – ZDI, SOKLY A MAKETY a díky přenesení do online prostoru se kódy Zetovy tvorby stávají i součástí digitálního světa, přístupné všem -
s dosahem sítě.


4AM/Barbora Šedivá, Šárka Svobodová, Jaroslav Sedlák

červen 2019 - duben 2020 


------

S finanční podporou Ministerstva kultury České republiky
a Statutárního města Brna. 

zet_legenda_files/zet_s_2_net.jpg
zet_legenda_files/zet_27_net.jpg
zet_legenda_files/zet_s_II_net.jpg