ÁTRIÁK: Vzpomínka na Růženu Žertovou (Video, 2022)

U příležitosti nedožitých devadesátin architektky Růženy Žertové vznikla ve spolupráci kolektivu 4AM a kulturního družstva COSA krátká audiovizuální vzpomínka nejen na architektku Žertovou, ale také na její dům v Brně-Žabovřeskách.

Rodinný dům si pro sebe a svého manžela Žertová navrhla a svépomocí postavila mezi léty 1978–1982. Po smrti svého může v něm Růžena Žertová žila sama až do roku 2019. Dům se stal místem setkávání přátel, které architektka Žertová ráda hostila a s radostí vítala i ty, které sem přiváděl profesní zájem o její architektonickou či designerskou tvorbu.

Vedle obchodních domů, jimiž je architektonická tvorba Růženy Žertové veřejnosti dobře známá, tvoří výraznou část jejího profesního portfolia i rodinné domy. Vlastní atriový dům v ulici Zákoutí se Růženě Žertové stal východiskem i pro její poslední – již nerealizovaný – projekt sdíleného bydlení seniorů, mladých rodin a obyvatel se specifickými nároky. Jeho půdorysné rozvržení do tvaru písmene L i funkční oddělení společenské a soukromé části ve svém projektu rozvíjela na základě osobní zkušenosti a jeho dlouholetého užívání.

Měl se stát také místem, kde chtěla Růžena Žertová prožít poslední chvíle svého života. To jí však bylo z lidsky nepochopitelných důvodů odepřeno pracovníky/cemi hospicu v Rajhradě u Brna, kde byla v posledních týdnech svého života zbavena svéprávnosti. Nenaplnilo se tedy její přání zemřít doma, ani se nemohl uskutečnit záměr zřídit ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně Nadaci Růženy Žertové a poskytnout její dům veřejným účelům.

Dnes je dům v soukromých rukou a jeho budoucnost zůstává nejistá.

___________________________________________________

Video vzniklo za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Brna, Nadace české architektury a díky grantu z Islandu, Lichtenštenjska a Norska.