25. 07. 2022

Dokumentární reportáž Komu patří veřejný prostor?

4AM

Reportáž online televize Tuke dokumentuje situaci romských uprchlic a jejich dětí, které během jara 2020 uprchly před válkou na Ukrajině do Brna. Tato skupina propadla sítí pomoci, která byla pro podporu uprchlíků z Ukrajiny postupně vybudována a nakonec hledala útočiště na brněnském hlavním nádraží. Ochranka hájící zájmy soukromého provozovatele budovy hlavního nádraží ženy systematicky vyhazovala. Magistrát města Brna se k tomu, že skupiny žen a dětí nemají kam jít a spí na ostrůvcích před nádražím postavil jako k bezpečnostní otázce, ačkoliv podle Policie ČR k trestné činnosti nedocházelo. Město následně o pár set metrů dál nechalo zbudovat ohradu, do které uprchlé ženy a děti přesunulo, do naprosto nevyhovujících a nelidských podmínek, ve kterých podpora a péče zůstala na dobrovolnících. Reportáž si klade otázku, proč v Brně v porovnání s jinými městy vznikla tak extrémní situace a zda jsme schopni solidarity i s těmi nejchudšími.


Publikováno se souhlasem Tuke. TV