20. 09. 2021

Stavět silnice městům neulehčí. V dopravě ani v klimatu

4AM

Autor: Vratislav Filler

Výstavba kapacitních komunikací zvyšuje objem dopravy, a tím i emise C02. Pražský klimatický plán přitom dopady nových dopravních staveb vůbec nezohledňuje. Co musí dělat města jinak, chtějí-li skutečně řešit klimatickou krizi?

Celý článek na:

https://denikreferendum.cz/clanek/33098-stavet-silnice-mestum-neulehci-vdoprave-ani-v-klimatu


(Foto: Zprovoznění tunelového komplexu Blanka zvýšilo dopravní výkon celé Prahy během několika měsíců o čtyři procenta — prodloužily se stávající cesty autem i přibyly nové.  Foto FB Tunel Blanka)