13. 09. 2021

Chcete mluvit o péči v architektuře? Bez feminismu to nepůjde

4AM

Autorka textu: Helena Huber-Doudová

Aktuální téma spojené s feministickou teorií pojala pražská all-male debata Urbanismu + způsobem, který je zcela popřel. Diskuse tak posloužila k jedinému: na jejím příkladu si můžeme ukázat diskriminaci, s níž se architektky setkávají.

Celý článek na:

https://denikreferendum.cz/clanek/33112-chcete-mluvit-opeci-varchitekture-bez-feminismu-to-nepujde


(Foto: Veřejné akce, jichž se účastní architektky a umělkyně, mohou vypadat značně odlišně než diskuse Urbanismus a péče+. Stačí vytvořit inkluzivní prostor i pro ty, co pečují. FB Galéria Krokus, Bratislava Foto Galerie Krokus, Bratislava)