1. 08. 2021

MOŽNOSTI INTERPRETACE 3: TRHLINY/SITUACE

4AM

Běžná návštěva Vily Tugendhat je pro návštěvníky známou serializovanou zkušeností, při níž je vila prezentovaná v zažitém konvenčním rámci kulturně hodnotných architektonických detailů. Náš kolektiv pracuje s introspektivními a prodlouženými módy vnímání jedince v prostoru skrze zvukové a pohybové praktiky změny pozornosti. Ty mohou vést k unikátní osobní zkušenosti bez přímých vizuálních vazeb na prostředí vily díky pohybově-meditativním postupům autentického pohybu nebo aktivního poslechu. Zároveň lze toto změněné vnímání a nové významové vrstvy zprostředkovat širší veřejnosti prostřednictvím výsledné filmové koláže.

Projekt lze rozdělit do dvou vzájemně propojených celků. První tvoří aktivní poslech (v orig. deep listening, koncept vytvořený a popularizovaný americkou skladatelkou a teoretičkou Pauline Oliveros), akustický výzkum a následné zachycení a amplifikace zvuků objektů, materiálů a prostoru vily. Výsledná zvuková koláž sice vychází z akustického zážitku uvnitř vily a jejích zvukových parametrů, ale vytváří nový, jedinečný a spekulativní zvukový obsah. 

Dalšími možnostmi reinterpretace a dekonstrukce vnímání prostoru vily se zabývá druhá linie –  pohybový výzkum vedený metodou autentického pohybu, který nabízí jiné vztahování se k prostoru a vlastní prožívání mimo jiné díky zavřeným očím. Architektura v tomto pojetí není zdrojem přímé inspirace k pohybu, ale prostředím, kde se pohyb a s ním spojený introspektivní a meditativní prožitek odehrává. Vyústěním našeho pohybového a zvukového zkoumání každodennosti vily a společné veřejné dílny bude filmová koláž spojující zvukové i video záznamy a živá improvizovaná zvuková instalace v prostoru vily.


Výstupy interpretace:

  • zvukový výzkum a instalace zachycující zvukové vlastnosti objektů, materiálů a prostoru vily, stejně jako pohyby performerů/rek a návštěvníků/nic
  • pohybový výzkum – technika autentického pohybu umožňuje hlubokou meditaci v prostoru, uvolnění se v pohybu a pod vlivem konkrétního prostředí. Jak tělo zareaguje na specifický prostor? Účastníci/ce performance budou svým pohybem se zavřenýma očima vytvářet významotvorné situace bez prvoplánového vztahu k architektuře vily.
  • obrazový záznam zvukově-pohybové performance – pomocí videozáznamu pohybového výzkumu a každodennosti vily a s přispěním zaznamenaných zvuků vznikne film, ve kterém budou pomocí střihu nevědomé pohybové přesahy do architektury dále významově rozvíjeny pomocí jiných kontextů a asociací.
  • dílna zaměřená na autentický pohyb a aktivní poslouchání (deep listening) – zavřené oči mohou zcela změnit náš způsob vnímání prostoru – absence racionální analýzy pomocí zraku může navodit hluboký smyslový prožitek. Účastníci/ce výzkumné dílny se zavřenýma očima zažijí jinou vilu Tugendhat, než známe z prohlídek.
AVA kolektiv; Move the City


HARMONOGRAM:

19. 7. 2021 workshop autentického pohybu s Move the City a deep listeningu s AVA Kolektiv
21. 7. 2021, 16:00 a 17:00 speciální prohlídky vily s pohybovým výzkumem Move the City
31. 8. 2021, 18:00 vernisáž výstavy se zvukovou performancí AVA Kolektivu
1. 9. – 26. 9. 2021 výstava výstupů zvukově-pohybového výzkumu v technickém podlaží vily Tugendhat (přístupné út–ne 10:00–17:30 za 50 Kč)


Koncept a zvuková intervence: Martin Bukáček a AVA Kolektiv (Martin Bukáček, Marek Salamon, Andrej Nechaj, Matěj Kotouček, Simo Hakalisto)
Koncept a pohybový výzkum: Petra Hlaváčková, Michaela Ondrašinová, Lucie Sendlerová, Roberta Štěpánková (Move the City – 4AM / Forum pro architekturu a média; facebook.com/movethecityfestivalforum4am.cz)
Filmová koláž: Tomáš Hlaváček, Petra Hlaváčková
Účastníci/účastnice pohybového výzkumu: Patricie Pažická, Alice Šimečková, Petr Sič, Zdeněk Rosenberg, Petra Klementová

Autorky konceptu a produkce výstav: Barbora Benčíková, Ludmila Haasová, Neli Hejkalová, Lucie Valdhansová (Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat)
Kurátorka: Neli Hejkalová
Grafické zpracování: Atelier Zidlicky
Fotograf projektu: Mizuki Nakeshu
instagram.com/moznosti_interpretaceO autorech: 

Martin Bukáček je jednou ze stěžejních osobností AVA Kolektivu a také společností Corinth a Lifeliqe věnujících se tvorbě interaktivních výukových 3D pomůcek. 
AVA Kolektiv je uskupení působící od roku 2009, věnující se experimentální hudbě prezentované v netradičních lokalitách, vytvářejí tak speciální zážitky blížící se jakýmsi podobám rituálu. Důležitý je pro ně site-specific přístup.
facebook.com/avantyrycorinth3d.comlifeliqe.com

Petra Hlaváčková je historička umění a novinářka, jejíž práce je ukotvena v oblasti architektury a feminismu. Je iniciátorkou výzkumné dílny Move the City zaměřené na autentický pohyb a prožívání městského prostoru, která vznikla v rámci jejích výzkumných a kurátorských aktivit ve 4AM Fóru pro architekturu a média v Brně. Publikuje v periodicích Kapitál nebo A2, je spoluautorkou filmu Když máš práci, máš všechno (2016), editorkou Brněnského architektonického manuálu (bam.brno.cz) a knihy Architektúra starostlivosti (2019). V rámci doktorandského výzkumu na UMPRUM v Praze se zabývá feministickými přístupy v architektuře a každodenností žen během socialismu.

Tomáš Hlaváček vystudoval filozofii a mediální studia na Masarykově univerzitě v Brně a dokumentární tvorbu na FAMU. Působí jako nezávislý dokumentarista a zaměřuje se na kritické zachycení současných politicko-sociálních i společensko-kulturních témat. Ve svých dokumentech proniká do prostředí etnických menšin a sociálních subkultur (Když máš práci, máš všechno, 2016, Stadion 2018, Jsme epicentry zemětřesení (2020), Bydlet proti všem, 2021). Věnuje se také experimentálním dokumentárním přístupům, především tzv. spontánního filmu / diary movies (Panta Rhei, 2016, Informace, 2017, Dokumaginace 15>17, 2018).

Michaela Ondrašinová je religionistka s vášní pro tanec. Její etnografický výzkum je mimo jiné zaměřený na diskurz ženské přirozenosti v centrech duchovního rozvoje a s tím související přepisování genderových identit. Je součástí brněnského tanečního uskupení Filigrán (současný tanec, improvizace) a kolektivu kolem Laboratoří kontaktní improvizace; pod vedením Roberty Štěpánkové se věnuje instantním kompozicím. Je spoluautorkou výzkumné dílny Move the City. Zajímají ji somatické a pohybové techniky umožňující hlubší ponor do vesmíru těla.

Lucie Sendlerová vystudovala bakalářský obor Arts du Spectacle se zaměřením na současný tanec na univerzitě Paris 8 Vincennes-Saint Denis. Byla dlouholetou členkou brněnského tanečního uskupení Filigrán. Spolupracuje se sdružením 4AM Forum pro architekturu a média na Move the City – výzkumné dílně zaměřené na pohyb a improvizaci ve městě a pohybovou interpretaci architektonického prostoru. Skrz tanec se dostala k hlubšímu zájmu o tělo. V současné době praktikuje shiatsu a věnuje se čínské medicíně.

Roberta Legros Štěpánková je performérka a choreografka, pedagogička a na telo orientovaná psychoterapeutka. Študovala tanec pod vedením Melanie Venino (DE/FR) a Davida Finelli (IT/FR) vo Valencii v Španielsku a neskôr prepojila fyzickú prácu pohyblivého tela s psychoterapiou a vyštudovala Tanečne-pohybovú terapiu na CODARTS University for the Arts v Rotterdame v Holandsku (2012-2015). Roberta pracuje s telom v kontexte divadla, tanca a liečenia od roku 2009, od roku 2017 tvorí vlastné komorné tanečné predstavenia. Roberta pravidelne učí tanec – techniku improvizácie s vedomým prechodom do umenia instantnej kompozície. Od roku 2020 učí „Umenie pohybu“ na Ateliéri Fyzického Divadla na Divadelnej Fakulte JAMU v Brne.

Více info k celému projektu MOŽNOSTI INTERPRETACE ve Vile Tugendhat:

https://www.tugendhat.eu/cz/vila-tugendhat/moznosti-interpretace-1.html