Generatívna literatúra v T3: Liza Gennart / Umelá neinteligencia T3 – kultúrny prostriedok, Tyršovo nábrežie, Bratislava (SK)

30. 05. 2021

30.5. sa v T3 zameriame na generatívnu literatúru. Zbierku Výsledky vzniku predstaví Zuzana Husárová a Ľubomír Panák, projekt Umelá neinteligencia Samčo, brat dážďoviek.

Další fotodokumentace:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=T3.kulturny.prostriedok&set=a.3895706800498 664