4AM/Fórum pro architekturu a média (2020 – Now!)

Kancelář a knihovna 4AM

ul. Mášova 6
602 00 Brno

Základní info o 4AM 

Platforma 4AM ve všech svých projektech kriticky nahlíží odbornou problematiku týkající searchitektury, urbanismu, soudobé audiovizuální kulturya obecně společensko- politických i kulturních jevů. Důraz je kladen na mezioborovost, problematizování aktuálních společenských fenoménů a otevřenou spolupráci s jednotlivými autory i tvůrčími kolektivy a institucemi.

Spolek 4AM zkoumá své ideje a vize související s architekturou, veřejným prostorem a uměním jako nástrojem pro komunikaci důležitých společenských témat od svého počátku –-jak v brněnské Galerii architektury (2011–2012) tak i v následujících letech, kdy sídlil v prostorách bývalého (dnes však zase aktuálního) vlakového nádraží na Rosické ulici v Brně (2012-2014).

Kulturní prostor PRAHA/Fórum pro architekturu a média vznikl v roce 2014 jako reakce na výzvu Moravské galerie otevřít prostory státní instituce veřejnosti a vnést na nádvoří Pražákova paláce každodenní život. Spolek 4AM tvořen odbornicemi a odborníky z oblasti architektury, teorie umění i volné tvorby, se rozhodl v prostorách bývalé restaurátorské dílny vytvořit bezbariérový kulturní prostor, který propojí jak různe instituce, tak i městské subkultury a návštěvníkyz řad odborné i laické veřejnosti.

Důraz na kritické myšlení a ochotu k neustálému přehodnocování vlastních pozic definoval už samotný architektonický návrh, v němž zásadní roli hraje variabilita a maximální funkčnost pro různé typy kulturně-uměleckých akcí. I když byla PRAHA zároveň galerijní kavárnou s běžným denním provozom, její programová dramaturgie byla vždy jasně vymezená odbornou specializací a názorovou orientací členů 4AM.

Po pěti letech intenzivního každodenního provozu a více než tisícovky akcí, důležitých setkání, uměleckých rezidencí a autorských instalací, se členky a členové spolku rozhodli ke konci roku 2019 provoz PRAHY na nádvoří Pražákova paláce ukončit.

V roce 2020 přesunula 4AM své aktivity do prostoru na ul. Mášově ulici v Brně, kde sídlí jeho kancelář a odborná knihovna. Vedle aktivit v tomto fyzickém prostoru se bude řada projektů 4AM a jejich partnerů odehrávat v prostředí virtuálním, kde bude příležitost sdílet je s mnohem širším publikem.

AKTUÁLNI PROJEKT A PLATFORMA MĚSTO/FÓRUM PRO SNESITELNĚJŠÍ KAŽDODENNOST

Už víc než rok připravuje kolektiv 4AM Fórum pro architekturu a média s Deníkem Referendum novou mediální platformu s lakonickým názvem MĚSTO a podtitulem Fórum pro snesitelnější každodennost. 

Náš projekt by měl skloubit expertní vhled do problémů současného urbanismu se širší veřejnosti přístupnou žurnalistikou, která klíčová témata spojená s veřejným prostorem zpřístupní těm, kteří ho užívají. Jsme přesvědčeni, že české mediální scéně i veřejné debatě ještě pořád chybí diskusní platforma, která by dokázala systematicky a srozumitelně artikulovat vizi žitelnějšího města v dialogu s lidmi, kteří v něm žijí.

Iniciátorky projektu, kterými jsou novinářka Deníku Referendum Gaby Khazalová, historička architektury Šárka Svobodová, teoretička mediálního umění Barbora Šedivá, historička umění Petra Hlaváčková, socioložka Terezie Lokšová, architektka Petra Šebová a architekt Roman Čerbák, doplňuje postupně širší mezioborový kolektiv dalších autorek a autorů. 

MĚSTO bude multimediálním prostorem, kde se osobnosti ze světa architektury, urbanismu, geografie, sociologie, antropologie, ale i vizuální kultury, médií a občanské společnosti potkávají s širokou čtenářskou obcí. Výsledkem takového přemostění bude, pevně věříme, snesitelnější každodennost pro všechny. Doufáme, že s vámi můžeme počítat. 

Projekt vzniká s podporou grantů z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Brna.