Roman Čerbák

Architekt a památkář

Roman Čerbák (*1981, Brno) 
vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu architektury VUT v Brně, s odbočkou v Liberci a Valencii. Nedostudoval doktorát na ústavu urbanismu ČVUT v Praze. 
Živí se jako architekt a památkář.