Lucie Valdhansová

Teoretička architektury a kurátorka

Historička umění, kurátorka výstav zaměřená na teorii a popularizaci architektury.

Vystudovala dějiny umění v Olomouci a ve Vídni, je spoluautorkou a odbornou garantkou projektů Brněnský architektonický manuál a Plzeňský architektonický manuál, a také autorkou odborných textů projektu NAKI Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu.

V letech 2015 – 2021 pracovala jako kurátorka a vedoucí Studijního a dokumentačního centra Vily Tugendhat.

Spoluzakložila komixové galerie Šaufenstr ve Vídni a v Brně. Je kurátorkou mezinárodího komixového festivalu KOMA. Ve spolupráci se spolkem KRUH pravidelně připravuje program brněnského DNE ARCHITEKTURY.

Více info:
https://dejinyumeni.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/dvu/lide/cv/2019_Valdhansova_CV.pdf

——-

Foto: http://dobrerano.tv/