Kryštof Otto Fučík

Architekt

Student architektury, momentálně na FUA TUL, v minulosti také na FA ČVUT. Zabývá se rozličnými médii a jejich přesahy do umění a architektury. Členem 4AM od roku 2021, věnuje se projektu MĚSTO/Fórum pro snesitelnější každodennost.