Karolína Munková

Architektka

V roce 2020 dokončila studium na Fakultě architektury VUT v Brně a od té doby promýšlí, co s tím. K tomu jí napomáhají skvělí kamarádi, se kterými spolupracuje na rozličných projektech různé míry serióznosti. Je součástí neformálního kolektivu salát, který se snaží práci současného architekta udržet dále od naleštěných mokasín, potrénovat jeho zručnost a nebrat současné standarty procesu a prezentace v architektuře jako dogma. Při svých studiích se na nějaký čas zabydlela ve Francii a o pár semestrů později také v Portugalsku. Pracovní zkušenosti nasbírala na stáži u portugalského studia Rosmaninho+Azevedo a v ateliéru BY architects. Ve volném čase ráda chodí a kouká kde je. Ve 4AM působí od roku 2021 jako členka kurátorského týmu projektu MĚSTO/Fórum pro snesitelnější každodennost.