Jaroslav Sedlák

Architekt a pedagog

Jaroslav Sedlák (1982) je architekt a zakladatel kolaborativního projektu FUUZE, člen kolektivu 4AM/Fórum pro architekturu a média a pedagog na Fakultě architektury a Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.

Jako architekt zve ke spolupráci autorky a autory různých oborů více či méně blízkých architektuře a urbanismu. Studio FUUZE je tedy založeno na experimentování se širokou škálou zadání a s mezioborovou interakcí.

Vedle své architektonické praxe se věnuje kurátorským projektům a publikační činnosti

Foto: Lera Lazareva