Tomáš Hlaváček

Nezávislý dokumentarista

Tomáš Hlaváček (1988, Brno) vystudoval filozofii a mediální studia na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti je studentem katedry dokumentární tvorby na FAMU. Působí jako nezávislý dokumentarista a zaměřuje se na kritické zachycení současných politicko-sociálních i společensko-kulturních témat.
Ve svých dokumentech metodou angažované observace mnohdy proníká do prostředí etnických menšin a sociálních subkultur. 

Je autorem celovečerních dokumentárních filmů – Když máš práci, máš všechno (2016) zabývající se opomíjenou historickou pamětí slovenských Romů, kteří se po druhé světové válce podíleli na budování československého státu. Stadion (2018) předkládající nevšední příběh fanoušků, kteří se rozhodli vlastníma rukama opravit svůj milovaný fotbalový stadion, Jsme epicentra zemětřešení (2020) Poetická dokumentární roadmovie sledující cestu mladého zasnoubeného páru po krajině svého dětsví a konfrontující svoji společnou budoucnost tváří v tvář planetární ekologické krizi. Jeho poslední film Bydlet proti všem (2021) zachycuje na pozadí pěti let vznik občanské politické strany, která usiluje o prosazení účinné sociální politiky, především řešení bytové nouze rodin s dětmi v svém městě. Leč snaha změnit zkonstnatělé poměry se promění v útrapný, stereotypy a intoleranci obnažující politické drama.

Od roku 2018 se věnuje tvorbě dokumentů pro Českou televizi kriticky reflektujících odvrácenou tvář spotřební kultury a životního stylu Nová kolekce rychlého štěstí (2019), Zadušeni reklamou (2021) či dopady technokratismu na životní prostředí Vysoká hladina omylu (2020).

Kromě klasické dokumentární praxe se věnuje experimentálním dokumentárním přístupům, především tzv. spontánního filmu, anglosaské tvorbě spíše označované jako diary movies. Z dané tvorby je lze zmínit Panta Rhei (2016), Informace (2017), Dokumaginace 15>17 (2018).

Od roku 2010 je členem Fóra pro architekturu a média 4AM, kde se autorsky podílel na zpracování audiovizuálním zpracování některých projektů (Kill your Idol, Compact City, Move the City).


www.guerillafilm.cz
https://www.csfd.cz/tvurce/256729-tomas-hlavacek/