Soňa Borodáčová

Kulturní manažérka a dramaturgyně

Som absolventkou odboru Teórie interaktívnych médií na Masarykovej univerzite. Počas štúdia som sa zaoberala predovšetkým teoretickým výskumom generatívnej architektúry.

So združením 4AM som nadviazala kontakt už v období fungovania Galerie Architektury, kde som v roku 2011 absolvovala študijnú prax.

V roku 2014 som vycestovala na pracovnú stáž do amsterdamského centra pre umenie a nové technológieMediamatic

Po návrate som sa opäť aktívne zapojila do aktivít združenia 4AM a začala pracovať ako produkčná kultúrneho priestoru PRAHA v Brně. V rámci tejto pozície som sa podieľala na viacerých významných projektoch pod hlavičkou 4AM ako napríklad festival Itch my Ha HA HA, Multiplace či Pecha Kucha Night Brno. Ďalej ako dramaturgička na cykle odborných prednášok TIM Master class či workshopov Sounds Queer.

V súčasnosti pôsobím vo vedení platformy Terén, tretej scény Centra experimentálního divadla v Brne, ktorú som v roku 2019 spoluzakladala. Terén produkuje divadelné a hraničné umelecké projekty, zameriava sa predovšetkým na oblasť performance v čo najširšom ponímaní.