22. 04. 2021

Workshop MĚSTO/Fórum pro snesitelnější každodennost

4AM

22. 4. – 23. 4. 2021
online

Workshop MĚSTO/Fórum pro snesitelnější každodennost je první společnou akcí nového projektu deníku Referendum a kolektivu 4AM. Během dvou tematicky rozdělených odpolední proběhne diskuze členek a členů 4AM+DR s přizvanými odbornicemi a odborníky.

Potvrzení hosté:


Mark Minkjan – urbánní geograf a editor platformy Failed Architecture
https://failedarchitecture.com/

Elise Misao Hunchuck – krajinná architektka, filozofka, geografka a editorka 
https://elisehunchuck.com/

Merve Bedir – architektka, kurátorka a dokumentaristka
https://thefunambulist.net/contributors/merve-bedir

Lukáš Likavčan – filozof a teoretik
https://www.likavcan.com/

Lynda Zein – architektka a urbanistka

Andi Schmied – umělkyně
http://andischmied.com/

První den bude obsahově zaměřený především na sdílení mezinárodních zkušeností s platformami, které se věnují publikování o architektuře, urbanismu a městě ve formátech přesahujících rámec textu. 

Druhý den se bude diskuze věnovat možnostem a výzvám jednotlivých tematických okruhů za účelem sestavení editorského plánu pro první rok. 

Harmonogram je rozdělen vždy do dvou bloků (13:30-15:30, 16:00-18:00) s přestávkou (15:30-16:00).

Za autorky projektu MĚSTO vystoupí a diskuze budou střídavě moderovat:

Šárka Svobodová – kurátorka a historička architektury (4AM)
Barbora Šedivá – kurátorka a teoretička mediálního umění (4AM)
Petra Šebová – architektka a kurátorka (4AM)
Gaby Khazalová – žurnalistka a socioložka (Daily Referendum)
Terezie Lokšová – socioložka (Sociologický ústav AV ČR).

—-

Do diskuze se bude možnost zapojit prostřednictvím písemně pokládaných dotazů.

—-

Na závěr považujeme za důležité uvést, že workshop a projekt MĚSTO je kompletně financovaný z veřejných zdrojů – grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, ministerstvem kultury ČR a statutárním městem Brnem.


Screenshoty z realizovaného workshopu: