4AM ve spolupráci s Deníkem Referendum chystá nový projekt „Město“

Už víc než rok připravuje kolektiv 4AM Fórum pro architekturu a média s Deníkem Referendum novou mediální platformu s lakonickým názvem MĚSTO a podtitulem Fórum pro snesitelnější každodennost.

Náš projekt by měl skloubit expertní vhled do problémů současného urbanismu se širší veřejnosti přístupnou žurnalistikou, která klíčová témata spojená s veřejným prostorem zpřístupní těm, kteří ho užívají. Jsme přesvědčeni, že české mediální scéně i veřejné debatě ještě pořád chybí diskusní platforma, která by dokázala systematicky a srozumitelně artikulovat vizi žitelnějšího města v dialogu s lidmi, kteří v něm žijí.

Iniciátorky projektu, kterými jsou novinářka Deníku Referendum Gaby Khazalová, historička architektury Šárka Svobodová, teoretička mediálního umění Barbora Šedivá, historička umění Petra Hlaváčková, socioložka Terezie Lokšová, architektka Petra Šebová a architekt Roman Čerbák, doplňuje postupně širší mezioborový kolektiv dalších autorek a autorů.

MĚSTO bude multimediálním prostorem, kde se osobnosti ze světa architektury, urbanismu, geografie, sociologie, antropologie, ale i vizuální kultury, médií a občanské společnosti potkávají s širokou čtenářskou obcí. Výsledkem takového přemostění bude, pevně věříme, snesitelnější každodennost pro všechny. Doufáme, že s vámi můžeme počítat.

Projekt vzniká s podporou grantů z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Brna.

Stay tuned!