TIM masterclass

2018—2019

2018—2019

PRAHA / Fórum pro architekturu a média

Dramaturgie: Soňa Borodáčová

Spolupráce: Teorie interaktivních médií MUNI, Brno

Řada přednášek propojujících akademickou sféru teorie s každodenní praxí odborníků z různých oblastí kreativity. Mistrovské kurzy umělců, kurátorů, filozofů a kritiků. Analyzování zkušeností z oblasti nových médií, ukázky vlastních děl a osvětlení jevů hýbajících současným českým i zahraničním mediálním uměním.

Cílem předmětu je celková orientace v aktuálních výstavních koncepcích a projektech, kde mohou posluchači aplikovat znalosti získané studiem mateřského oboru Teorie interaktivních médií, vyučovaném na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

V roce 2020 lekce přešli pod křídla dramaturgické platformy Terén.

https://tim.phil.muni.cz https://www.youtube.com/channel/UCozN69kD0iq4iN-2v5floSQ