Petr Jambor & Filip Johánek (A/V instalace, 2019)

Audiovizuální instalace vzniklá ve spolupráci s Petrem Jamborem srovnává obvyklou formu architektonické výstavy s digitálním prostředím, ve smyslu obsahové plochosti a důrazu na obrazové sdělení. Míří na komfortní zónu sebeutvrzujících digitálních platforem a otvírá diskuzi o potenciálu kurátorování a publikování o architektuře v digitálním i fyzickém světě.

“Intervence se formálně odkazuje k archetypu výstavní produkce, výstavní strategie a paneláže, a s tím souvisejícím potenciálem zprostředkování analogového obrazu”

Zvuková složka instalace složená z úryvků architektonických přednášek proběhlých v Praze v Brně : Filip Johánek

Kurátoři: Final_Final (David Helešic, Marek Svoboda, Petra Šebová, Martin Valíček)


foto: Alina Zaidullina