TZ VYCHÁZÍ KNIHA – Sochař Miloš Zet – zdi, sokly a makety

VYŠLA KNIHA Sochař Miloš Zet – zdi, sokly a makety, kterou při příležitosti výstavního projektu Martina Zeta a kurátorky Terezie Petiškové vydal Dům umění města Brna, Spolek přátel DUMB a naše sdružení se také stalo jejím spoluvydavatelem. 

Kniha obsahuje autorskou koláž textů, záznamů vzpomínek a obrazových dokumentů ze života Miloše Zeta, soupis jeho sochařských realizací a případové studie jeho díla od Venduly Fremlové, Jany Kořínkové, Zuzany Kriškové a Tomáše Pospiszyla. 

Součástí publikace je i AUTORSKÝ KOMENTÁŘ Zdi, sokly, makety, kódy, který je výstupem archivního a terénního výzkumu kolektivu 4AM (Aschen BlondŠárka SvobodováJarumyl Sedlak + hosté Michal Kindernay, Magdalena Kobzova.) Jeho předmětem je umělecká tvorba dvou autorů – sochaře Miloše Zeta a jeho syna, konceptuálního umělce Martina Zeta. Kromě figurativní polohy je významná část díla Miloše Zeta spjata s architektonickými a urbanistickými projekty 60. a 70. let. minulého století: sídliště Pankrác, stanice metra Opatov, hotel Praha a další lokality byly pro členy 4AM příležitostmi k reinterpretaci a rekontextualizaci autorských děl i jejich současného stavu. 

Přikládáme několik ilustračních fotografií k našemu příspěvku (foto Tereza Ikon Photography) a kromě čtení knížky, bychom Vás rádi pozvali i K NÁVŠTĚVĚ TÉTO SKVĚLÉ VÝSTAVY, která v Domě umění města Brna potrvá ještě do 26. 7. 2020! Martin Zet: Sochař Miloš Zet – zdi, sokly a makety

SOCHAŘ MILOŠ ZET – ZDI, SOKLY A MAKETY
Autor a editor publikace: Martin ZetTexty: 4AM (Barbora Šedivá, Šárka Svobodová, Jaroslav Sedlák, Michal Kindernay), Vendula Fremlová, Jana Kořínková, Zuzana Krišková, Tomáš Pospiszyl a Martin Zet
Fotografie: APA, Sophie Busserolle, 4AM, Lenka Ondráková, Alex Paul, Zdeněk Voženílek, Josef Vinklář, Jaroslav Beneš, Jiří Andrle, Pavel Karous, Luba Hédlová, Tibor Honty, Julius Berger, Hynek Alt (skupina), Martina Pachmanová, Vlastimil Leška, Jiří Skála (skupina), Matěj Zet, archiv Miloše Zeta, archiv Martina Zeta

Vydal Spolek přátel Domu umění města Brna, z.s., Malinovského náměstí 2, 602 00 Brno ve spolupráci s Domem umění města Brna, p.o., Malinovského náměstí 2, 602 00 Brno a s 4AM, z.s., Lidická 46, 602 00 Brno

Kniha vychází za laskavé finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Statutárního města Brna

ISBN 978‐80‐703952‐4 (Spolek přátel Domu umění města Brna, z.s.)
ISBN 978‐80‐7009‐194‐4 (Dům umění města Brna, p.o.)
ISBN 978‐80‐905149‐7‐3 (4AM, z.s.)

Více info k 4AM příspěvku k celému projektu i na: https://forum4am.cz/zet/zet_legenda.html