VISITING EDITORS

2016—2018

2016—2018

PRAHA / Fórum pro architekturu a média

VI PER

Otevřený cyklus přednášek, diskusí a čtení o jiných možnostech publikování i kritického psaní v architektuře. Neoprašuje populární jména nebo časem ověřené paradigmata. Záměrně kontaminuje lokání kontext a uspokojuje odbornou touhu po živém propojení s vnější architektonickými sférou. V reálném čase přináší aktuální avantgardní prismata hostujících autorů, kteří se právě teď stávají podstatnými na světové scéně. Prezentace globálních modelů nezávislého vydávání knih i respektovaných autorů hojně navštěvovaných blogů, Veřejné vystoupení doprovází pop-up čítárna s kurátorským výběrem současných projektů místních editorů. Projekt je výsledkem spolupráce platformy pro edukaci v architektuře Fake Cities True Stories se 4AM Fórem pro architekturu a média a pražskou galerii VI PER. Odbornou dramaturgyní cyklu byla architektka a kritička Mária Topolčanská, realizační tým byl vedený kurátorkou Šárkou Svobodovou a architektkou Petrou Šebovou.


#1 Ethel Baraona Pohl (dpr-barcelona): The Book of the Now

The Book of the Now je zkoumáním mnohých významů slova „publikování“ a konceptem, který se vztahuje k „aktu zveřejňování“ v architektuře.

Ethel Baraona Pohl je kritička, autorka a kurátorka. Spolu s Césarem Reyesem založila a vede nezávislé výzkumné studio a vydavatelství dpr-barcelona zaměřené na architekturu, politickou teorii a sociální prostředí.

DPR-barcelona je architektonické výzkumné studio založené v Barceloně. Sleduje tři hlavní linie práce: publikování, kritiku a kurátorování. Zkoumají to, jak architektura jako disciplína vzájemně působí v průniku s politikou, technologiemi, ekonomií a sociálními tématy. Jejich publikace, digitální i tištěné, přesahují hranice konvenčních knih a směřují k pravděpodobným architektonickým titulům budoucnosti, hledající limity mezi tištěným materiálem a novými médii, transformujíce tak tradiční vydavatelskou praxi (jak ji známe) v živou výměnu vědomostí. V jejich síti se propojuje několik publikací a aktérů architektury a teorie.

více na http://www.dpr-barcelona.com

#2​ Jack Self (London): The Real Review

Jack Self promluvil o svém nezávislém časopise Real Review a o tom, „co to znamená žít dnes“. Přednáška byla zároveň uvedením nového – druhého – čísla Real Review.

Jack Self (1987) je architekt a publicista žijící v Londýně. Vede nadaci REAL (Real Estate Architecture Laboratory) a je šéfredaktorem časopisu Real Review. V roce 2016 byl kurátorem britského pavilionu s názvem Home Economics na Bienále architektury v Benátkách. Jeho texty byly publikovány v periodicích jako Guardian, 032c, New Philosopher a BBC News, pravidelně píše také pro Architectural Review. Během svých studií na AA School of Architecture v Londýně založil Fulcrum, nezávislý studentský týdeník o architektuře. Je autorem knihy Real Estates: Life Without Debt (2014).


Časopis Real Review vychází čtvrtletně a je vlajkovou lodí nakladatelství REAL foundation. Real Review sleduje prostřednictvím analýzy, hodnocení a zkoumání, co to znamená žít dnes. Grafický návrh časopisu pochází od studia OK-RM.

více na http://jackself.com/, http://real.foundation/, http://real-review.org/

#3 ​Léopold Lambert (Paris): The Funambulist

Architekt a kritik Léopold Lambert představil svůj nezávislý architektonický časopis The Funambulist a zároveň uvedl jeho aktuální číslo s podtitulem Police.

Léopold Lambert je architekt a publicista, šéfredaktor časopisu The Funambulist, který také sám nezávisle vydává v Paříži. Je autorem knih Weaponized Architecture: The Impossibility of Innocence (DPR-barcelona 2012) – která je ve výběru naší kurátorované knihovny –, Topie Impitoyable: The Corporeal Politics of the Cloth, the Wall, and the Street (Punctum Books, Goleta, CA 2015) a La politique du bulldozer: La ruine palestinienne comme projet israélien (Bulldozer Politics: The Palestinian Ruin as an Israeli Architectural Project; Éditions B2, Paris 2016).

The Funambulist je tištěný i digitální dvouměsíčník doplněný blogem a podcastem. Jeho podtitul „Politics of Space and Bodies” vyjadřuje ambici přemostit prostřednictvím kritických článků s dlouholetými a nově objevovanými dopisovateli svět designu (architektury, urbanismu, průmyslového a módního designu) se světem humanitních věd (filosofií, antropologií, historií, geografií atd.).

více na http://thefunambulist.net/

#4 ​​Daniel Tudor Munteanu (Suceava): OfHouses

Přednáška a diskuse s Danielem Tudorem Munteanu, zakladatelem a editorem prestižního blogu o zapomenutých domech OfHouses.

Daniel Tudor Munteanu (1980) je praktikující architekt a urbanista žijící v Seceavě v Rumunsku. Vzdělání získal v Rumunsku a v Holandsku, vystavoval na 5. Bienále urbanismu a architektury UrbanismArchitecture Bi-city Biennale v Shenzenu a v projektu Office U.S. v pavilonu USA na 14. Bienále architektury v Benátkách. Jeho texty a grafické eseje byly publikovány v časopisech San Rocco, Volume, Log a Oase. V roce 2015 byl kurátorem kapitoly Aformal Academy/Pedagogical Infrastructure na 6. Bienále urbanismu a architektury UrbanismArchitecture Bi-city Biennale v Shenzenu a autorsky přispěl k výstavě The State of the Art of Architecture na Bienále architektury v Chicagu. V roce 2016 byl spolukurátorem projektu Unfolding Pavilion na 15. Bienále architektury v Benátkách. Daniel je zakladatelem a šéfredaktorem výzkumného projektu OfHouses – a collection of old forgotten houses.

více na www.ofhouses.com, www.danielmunteanu.ro

#5 Mark Minkjan (Amsterdam): Failed Architecture

Přednáška a diskuse s Markem Minkjanem, spoluzakladatelem a šéfredaktorem blogu Failed Architecture – Researching Urban Failure.

Mark Minkjan (1985) je urbánní a architektonický geograf, kterého zajímá vztah mezi vystavěným prostředím a společností. Studoval urbánní geografii, ekonomii a sociologii na Amsterdamské univerzitě, je členem Non-fiction – kanceláře pro kulturní inovaci (http://non-fiction.nl/). Editoval a přispěl do několika publikací a webů, píše rovněž pro The Guardian a VICE. Mark Minkjan je spoluzakladatelem nadace Failed Architecture. Pro období 2015–2016 získal grant Dutch Creative Industries za svoji ambici tvořit stravitelné formy architektonické kritiky pro široké publikum. Je vítězem holandské ceny za architektonickou kritiku Geert Bekaert Prize za rok 2016.

více na www.failedarchitecture.com

#6 Anna Puigjaner (Barcelona): MAIO

Přednáška a diskuse s Annou Puigjaner, architektkou, editorkou a spoluzakladatelkou architektonické kanceláře MAIO.

Anna Puigjaner (1980) je architektka a editorka, věnuje se také výzkumu. Aktuálně vyučuje na Royal College of Arts v Londýně a na Škole architektury ETSAB/ETSAV – UPC v Barceloně. Je spoluzakladatelkou studia MAIO. Přednášela v mnoha předních institucích, mj. v MET Museum, GSAPP Columbia University, Yale University, Berkeley University UCLA, FAU Lisabon, UCL-LOCI Brusel. Ve svém výzkumném projektu se zaměřuje na takzvané Kitchenless Cities, tedy fenomén bydlení s kolektivními kuchyněmi v bytových domech, vyvolávající domestikaci městského prostoru. Za projekt Kitchenless City: Architectural Systems for Social Welfare (Města bez kuchyň: Architektonické systémy sociálního blahobytu) byla finalistkou Rolex Mentor & Protégé Initiative a vyhrála loňskou cenu Wheelwright Prize, Harvard GSD 2016.

MAIO bylo založeno v roce 2012, tvoří jej Maria Charneco, Alfredo Lérida, Guillermo López a Anna Puigjaner. Kombinují své profesionální aktivity s akademickými, výzkumnými a editorskými projekty. V letech 2011–2016 vedli časopis Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, současně vyučují architekturu v Barceloně. Práce kanceláře MAIO byly publikovány v mezinárodních médiích jako Domus, A10, Monocle, Frame a Detail, vystaveny byly na Bienále architektury v Benátkách a v Chicagu, v MoMA či v Institutu umění v Chicagu. MAIO také získali ocenění v soutěžích jako FAD Award 2016 for Ephemeral Interventions and FAD Award 2015 for Thought and Criticism.

více na www.maio-architects.com

#7 ​Andreas Rumpfhuber (Vienna): Working Glamour_Towards the City After Labour

Přednáška architekta Andrease Rumpfhubera o změnách modelů práce v západních industrializovaných krajinách v 50. a 60. letech minulého století, jejich důsledků v produkci architektury a našich měst a o tom jak od té doby stále ovlivňují náš subjektivní pohled na svět. Historie v jeho podání je úzce spjata s využitím a rozšířením kybernetické logiky. Zmíní objev „tvorby kancelářské krajiny“, projekt Mobile Office Hanse Holleina a další poválečné projevy aktivismu související s konceptem nemateriální práce a jak to vše souvisí s naší koncepcí bydlení.

Andreas Rumpfhuber je architekt a teoretik architektury, který žije ve Vídni. Vede kancelář Expanded Design, je autorem či spoluautorem knih Architektur immaterieller Arbeit (Vienna, 2013), The Design of Scarcity (Moscow, 2014), Modelling Vienna: Real Fictions in Social Housing (Vienna, 2014), Wunschmaschine Wohnanlage (Vienna, 2016) a Into the Great Wide Open (Barcelona, 2017), byl hostujícím pedagogem v oboru strategie prostoru a navrhování na škole architektury Muthesiovy Akademie umění v Kielu, na Státní akademii umění ve Stuttgartu a na Technické univerzitě ve Vídni vede ateliérovou výuku urbanismu.

více na www.expandeddesign.net

#8 Rebekka Kiesewetter (Berlin): Publishing as Critical Device

Přednáška a diskuze o nové zodpovědnosti kritických vydavatelů, kterou lze odvodit ze současné teorie performativní materiality a z chápání publikování jako procedurálního nástroje rámujícího prostory výměny, utváření smyslu a koprodukce. Jedná se o administrativní úkol, který není chápán jako způsob řízení a kontroly podle převažující logiky trhu nebo disciplíny, ale který naopak zahrnuje představu péče, podpory a manévrování. To celé za účelem zpochybnění konvencí, předpokladů a protokolů, kterými jsou vytvářeny, zprostředkovávány a přijímány znalosti v rámci a prostřednictvím publikování, a k možnosti otevřít alternativní perspektivy a trajektorie.

Rebekka Kiesewetter je historička umění, ekonomka a historička. Její práce v oblasti kritické teorie a praxe jako kritiky se vyvíjí na rozhraní experimentálního publikování, umění, architektury a humanitních studií. Pracovala jako autorka, šéfredaktorka, hostující profesorka na několika univerzitách a jako kurátorka a badatelka v různých vzorcích. Je zakládající členkou DA Institutu a členkou bývalou spoluředitelkou Depot Basel.

více na www.rebekkakiesewetter.com/experimental-publishing

#9 Davide Tommaso Ferrando (Innsbruck): The Editorial Practice of Everyday Life

Náš každodenní vztah k přenosu poznání radikálně změnily současné možnosti pro (téměř) kohokoliv získat volný a okamžitý přístup k nástrojům produkce a konzumace digitálních obsahů. Používání internetu a sociálních sítí se tím transformuje na nový druh editorské praxe. V hluboce komodifikovaném mediálním prostředí charakterizovaném povrchním vnímáním, informačním přetížením, deficitem pozornosti, bublinami filtrů a neustálým zrychlováním, je editorským úkolem hacknutí existujících komunikačních technologií, hledání puklin, které mezi nimi existují, a nalézání nových protokolů schopných vytěžit jejich potenciál pro utváření kritického diskursu. Pokud ji budeme vnímat takto, editorská práce uniká disciplinárním hranicím a technologickým omezením a přenastavuje se do každodenní transmediální praxe.

Davide Tommaso Ferrando je kritik architektury, badatel a kurátor se zaměřením na průsečíky mezi architekturou, městem a médii. Vede redakci 011+ a Viceversa, v současnosti je postdoktorandem na Katedře teorie architektury University v Innsbrucku.

více na http://www.zeroundicipiu.it, http://www.architekturtheorie.eu