Andi Schmied (HU)

rezidentka 006

Od října do prosince 2018 hostilo 4AM maďarskou umělkyni Andi Schmied.

Schmied ve svých instalacích, videiích a printech pracuje s architektonickým utvářením sociálního prostoru. V rámci svých výstav a performancí využívá své předchozí znalosti z oblasti architektury a průmyslu a vytváří tak site-specific prostředí, kombinující fyzikální a audio-vizuální konstrukty.

Andi Schmied odhaluje neočekávané lidské chování a městské anomálie – místa, která z rozdílných důvodů nejsou z hlediska konvenčního pohledu logická, ale přesto zůstávají součástí vzhledu města. Tato místa se oblast od oblasti mění – ať už se jedná o Jing Jin City, utopistickou architekturu Noguchi Town nebo “spaces of privilege/privilegovaná místa” (Private Views).

Bloomberg Tower, gicleé print, Private Views photo series, 2017, New York, US

Na knize Private Views pracovala právě během její rezidence v 4AM, vybrala si brněnské výškové stavby (AZ Tower, Kancelářský komplex Šumavská, …) a zkoumala jejich rozdílné politické ideologie a jejich vliv na město a společnost.

ONE Madison, gicleé print, Private Views photo series, 2017, New York, US

Rezidence byla součástí programu Visegrad Artist Residency Program – Visual & Sound Arts s podporou Mezinárodního visegrádského fondu a Ministerstva kultury České republiky.