VISITING PLANNERS

2016—2018

2016—2018

PRAHA / Fórum pro architekturu a média

Norma Space

Seriál hostujících zahraničních expertů, osvětlující jejich různorodé postavení i vzájemné závislosti v akademickém a empirickém výzkumu měst, politických nebo odborných rolích komunální politiky či v neposlední řadě, ústředních pozicích exekutivy plánování evropských metropolí. Transcendence urbanismu na turné veřejných přednášek a rozhovorů s klíčovými osobnostmi, ve spolupořádající pražské galerii NORMA SPACE a brněnském kulturním prostoru Praha. Tématickým konceptem a kurátorským výběrem Marie Topolčanské, navazuje na mezinárodní architektonický cyklus Visiting Editors.


#1 ​Gideon Boie: How much democracy can architecture take?

Přednáška o urbánních projektech v Bruselu a o tom, jak demokracie ve městech sahá od projevů občanské neposlušnosti po hyper-poslušnost. A taky o tom, jak demokracie ve městech ovlivňuje nejen proces urbanizace, ale zejména jak zásadně proměňuje disciplínu navrhovaní.

Gideon Boie (1975) je architekt a filosof. Je zakladatelem kolektivu BAVO a věnuje se výzkumu na Fakultě architektury KU Leuven. V současnosti žije a pracuje v Bruselu. Jeho práce se zaměřuje na politickou dimenzi umění, architektury a urbánního plánování. Je spoluautorem knihy ´Urban Politics Now´ (NAi Rotterdam, 2007). BAVO rozšiřuje kritickou funkci výzkumu tím, že se angažuje v praxi a aktivně vstupuje do veřejných debat.

více na www.bavo.biz

#2 ​Itziar González: Plán ekonomických aktivit v parteru města

Plán užití parteru (Plan de uso) je speciálním urbanistickým nástrojem sloužícím k regulaci ekonomických aktivit na území městských čtvrtí Barcelony. Plán udržuje trvalé bydlení a dostupnou občanskou vybavenost i v turismem zatíženém centru města. Kvalitní parter všech veřejných i privátních budov je jako práh veřejného prostoru městem chápán jako společný zájem všech jeho aktérů a hledají se způsoby, jak změny jeho programu moderovat. Plán limituje ekonomické aktivity, které území nadmíru zatěžují a vytlačují bydlení mimo centra.

Itziar González Virós (Barcelona, 1967) je bývalou radní barcelonské městské části Staré město a nyní urbánní aktivistka.
Jako volená komunální politička a urbanistka prosazovala regulaci aktivit v obytných čtvrtích silně ovlivněných turizmem, např. Plan de usos a kritizovala jeho pozdější liberalizaci. Jako mediátorka vytváří metodologie občanské participace v městských transformačních projektech v Katalánsku a má zkušenost s řešením konfliktů mezi veřejnou administrativou a lokálními komunitami i s participací v procesech urbánního rozvoje. Je vzděláním architektka, studovala na Škole architektury Technické univerzity v Barceloně (ETSAB UPC), kde později vyučovala na Katedře architektonické kompozice. Je prezidentkou Občanského parlamentu a zakladatelkou Institutu kartografie Revolty.

#3 Kris Scheerlinck: Streetscape Territories

Kris se zajímá o to, jak v současných městech vznikají a jak fungují nové domény kolektivnosti. V rámci přednášky se pokusil objasnit, jak urbánní kolektivita vzniká. Soustředil se zejména na to, jak transformace městské infrastruktury ovlivňuje úrovně kolektivity v uliční krajině. Mluvili jsme o jeho výzkumných a urbanistických projektech v Barceloně, Bruselu, Addis Abebě a v New Yorku.

Kris Scheerlinck je architekt, urbanista a docent na Katedře architektury KU Leuven, Belgie. Vede vlastní vědecko-urbanistickou praxi s výzkumnými projekty v Barceloně, Miláně, Madridu, New Yorku, Antverpách, Ghentu a Bruselu. Je zakladatelem akademického projektu ‘Streetscape Territories’ a jako školitel vede s ním související doktorské práce. Je expertem na analýzu veřejně-privátních modelů urbánního rozvoje a s nimi souvisejících aspektů dostupnosti a prostupnosti měst a teritoriálních vymezení na projektech v Evropě, Jižní a Severní Americe a Africe. Je vedoucím výzkumní skupiny ´Urbánní projekty, kolektivní prostory & lokální identity´. V letošním roce byl členem první poroty v nové soutěži o nejlepší dizertační práci v urbanismu v EU, která je pojmenovaná po jeho vlastním školiteli „Evropská Cena Manuela de Solà-Moralese“.
Vystudoval architekturu (Škola architektury, Sint-Lucas, Ghent) a urbanismus (UPC Barcelona), postgraduálně prostorové plánování (KU Leuven), urbánní kulturu a urbanismus (UPC Barcelona), Ph.D. v architektuře a urbánních projektech (UPC/URL, Barcelona).

více na www.streetscapeterritories.org, www.collectivespaces-kuleuven.be

#4 Javier Burón, Josep Bohigas: „Everything is Housing“

Javier Burón Cuadrado (Basauri, Biskajsko 1970) je manažerem bydlení města Barcelona. Do pozice hlavního manažera exekutivy bydlení byl jmenován primátorkou Barcelony Adou Colau v roce 2015. Jako právní a ekonomický expert byl poradcem veřejného, kooperativního a sociálního sektoru v Bilbau a Baskicku a spoluzakladatelem poradenské společnosti URBANIA ZH Gestión. Byl ředitelem pro plánování bydlení a náměstkem ministra pro bydlení a sociální služby baskické vlády. Pracoval ve veřejných společnostech zaměřených na bydlení, pozemkový fond, nájemní bydlení, mobilizaci opuštěného bytového fondu a sociální regeneraci měst. Vystudoval ekonomické právo (Universita v Deustu). Studoval mezinárodní a evropské právo (KU Leuven), master ve fiskální ekonomii (Universita v Deusto) a obchodní administrativu (Institut aplikované ekonomie Baskické University).

více na ajuntament.barcelona.cat/ca/, leolo.blogspirit.com

Josep Bohigas (Barcelona, 1967) je generální ředitel Barcelona Regional, metropolitní agentury pro městský rozvoj. Veřejnou agenturu strategického plánování, urbanismu a infrastruktury Barcelona Regional vede od roku 2015.
Vystudoval architekturu na Škole architektury v Barceloně (ETSAB UPC), na Kolumbijské universitě v New Yorku a Universitě Pompeu Fabra v Barceloně. Je docentem v magisterském programu ETSAB-UPC Foundation. Byl členem poroty národní ceny za architekturu a dizajn (FAD). Jako architekt navrhl několik realizovaných staveb pro kulturu a sociální bydlení. Vedl kulturní projekty s tématem bydlení (Barraca-Barcelona, 2005; Piso Piloto, 2015). Za své realizace byl několikrát vítězem ceny FAD (1998, 2007, 2009), ceny Barcelona Design Award (2007) and Ceny za architekturu (2014).

více na www.bcnregional.com/ca/

​ #5 Dubravka Sekulić: On Hidden Powers

Dubravka Sekulić je architektka zkoumající transformace současných měst a toho jak souvisí produkce prostoru se zákony a ekonomií. Přednáší na Institutu současného umění (TU Graz) a podílí se na výzkumu na Institutu historie a teorie architektury (ETH Zurich).

Napsala On Hidden Powers (Into the Great Wide Open, Andreas Rumpfhuber ed., dpr-barcelona, 2017), On Knowledge and ‘Stealing’ (The Funambulist 17, Weaponized Infrastructure, květen-červen 2018), Glotzt Nicht so Romantisch! On Extralegal Space in Belgrade (jan van eyck, 2012), Constructing Non-alignment: The Case of Energoprojekt (msub, 2016). Výzkumu se věnovala na Akedemie Schloss Solitude (Stuttgart) a Jan Van Eyck Akademie (Maastricht). Byla zakládající členkou Parity Group na Katedře architektury ETH v Zurichu.

více na http://izk.tugraz.at/…/assistant-professor-dubravka…/