Ján Gašparovič (SK)

rezident 004

Od července do září roku 2017 hostilo 4AM slovenského umělce Jána Gašparoviče, který ve své práci systematicky zkoumá zvuk, světlo, prostor a různé biologické, chemické nebo fyzikální procesy.

Po dobu rezidence tvořil projekt Earthquake, ve kterém upírá svou pozornost na studium a výzkum v oblasti nízkofrekvenčního vlnění a vibrace. Vznik, šíření, dopad a generování nízkofrekvenčního vlnění.

„Infrazvuk je zvuk s frekvencí nižší než je lidské ucho schopné vnímat, tedy pod 16 či 20 Hz. Takovou frekvenci mají např. seizmické vlny při zemětřesení či nízkofrekvenční vibrace strojů. Právě nízkofrekvenční vibrace strojů a vibračních motorů vnímá jako východisko při simulaci řízených otřesů podobných otřesům, které vznikají ať už přirozeně či lidskou aktivitou, přenesených do galerijního prostředí. Hertz (Hz) jednotka vyjadřuje, kolik pravidelných dějů se odehraje za jednu sekundu. Jeden hertz jednoduše znamená „jedenkrát za sekundu” (1/s, s-1); 100 Hz znamená „stokrát za sekundu”, atd. Pomocí řízení otáček vibračního elektromotoru je možné docílit přenosu vibrace s požadovanou hodnotou na úrovni infrazvuku.

Rezidence byla součástí programu Visegrad Artist Residency Program – Visual & Sound Arts s podporou Mezinárodního visegrádského fondu a Ministerstva kultury České republiky.