Nechtěné dědictví

2017 – 2019

20/04/2017—02/07/2017

PRAHA / Fórum pro architekturu a média

Hrad Špilberk

Vila Tugendhat

Reflexe současných postojů ke stavbám vzniklých během jiného politického režimu. Vztahy odborné i laické veřejnosti k autorským dílům z období normalizace, exemplárně prezentované na osudech portfolia architekta Jana Dvořáka, aktivního zejména v 70. a 80. letech minulého století. Mnohé projekty postihly necitlivé úpravy, radikální změny nebo demolice. Architektura, jako mizející paměť místa a historická stopa, versus přerod společnosti. Pod nálepkou nechtěného dědictví postupně upadá v zapomnění široká tvorba řady osobností stejné generace. Výpovědi jednotlivých staveb představil výstavní projekt v Muzeu města Brna a výtvarně zpracovaná publikace vydaná Fakultou výtvarných umění VUT Brno ve spolupráci se 4AM.

https://nechtenededictvi.cz