Médium: Výstava

2012—2016

2012—2016

Galerie Architektury

Rosická 1

Kunstkolchoz Mikulovice

Vícedílný projekt mezinárodních symposií, interaktivní výstavy a workshopu, představující dimenze i proporce oboru výstavnictví. Váhání, nad novými koncepty vystavování architektury, jako ozvěna jádra problematiky, proč architekturu vůbec vystavovat. Rekognoskace a prolínání tradičně vnímaných hranic architektury, výtvarného umění, kurátorování, grafického designu, historie i teorie. Je nutné být neutrální nebo provokovat? Může být samotné faktum exponátem? Má výstava moc kultivovat návštěvníky k porozumění? Nakonec se výstavním prostorem stalo celé město a vystavenými artefakty brněnské opuštěné stavby a lokace, oživené aktivitou studentů ateliérů environmentu a videa fakulty Výtvarných umění VUT Brno v napojení na architektonickou iniciativu Vacant Central Europe.