Postavit domy nestačí: Vizuální kultura a veřejný prostor města Brna v období po druhé světové válce

2016

Autoři textů: Jana Kořínková, Rostislav Koryčánek, Anna Koželouhová, Šárka Kubínová, Jana Písaříková, Jaroslav Sedlák, Šárka Svobodová, Jan Šrámek, Jan Tabor

Publikace postavit domy nestačí je výsledkem specifického výzkumu studentů doktorského studijního programu na oborově spřízněných fakultách VUT v Brně. Studenty Fakulty výtvarného umění a Fakulty architektury spojil zájem o téma vizuální kultury a veřejného prostoru města Brna v období po druhé světové válce.

“Výzkum reliktů socialistické kultury s jejich lokálními zvláštnostmi, rychle mizejícími pod náporem západního globálního životního stylu s jeho uniformními projevy, má na půdě obou fakult již své pevné místo. Cílem projektu je snaha vyplňovat mezery v povědomí o reáliích a životním prostoru doby sice relativně nedávné, nicméně vystavené riziku nemilosrdné společenské amnézie. Přístup k tématu z pozic současné mladé generace umožňuje nejen identifikovat důležitá témata, ale především nabízí nezaujatý kritický pohled na některé z fenoménů vizuální kultury městské krajiny – fenoménů z velké míry stigmatizovaných ideologickými předsudky, avšak v mnoha směrech pozoruhodných, či dokonce nadčasových.” – Kaliopi Chamonikola

Nakladatel: Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

ISBN 978-80-214-4656-4

Rok vydání: 2016

Formát: 170×240 mm

Počet stran: 191