Ján Podracký (SK/CZ)

rezident 003

Od srpna do října 2016 hostilo 4AM Jána Podrackého.


Rezidenční projekt se soustředil na teoretický proces přípravy a prezentace hudební kompozice, která zkoumá rozhodování, kooperativní tvůrčí proces a společenské chování účastníků v kontextu jedné skladby.

Zaměřili jsme se na základní otázky tvůrčího procesu a jeho možnosti v komponování mezi skladateli – můžeme se ptát, co se stane, pokud o každém dalším kroku kompozičního procesu rozhodne jiná osoba? Jaký výsledek by přineslo toto postupné rozhodování v kontextu jednoho díla? Jaké podmínky a omezení jsou potřebné pro dosažení co nejlepšího výsledku? Je možné najít jednotu mezi tak rozdílnou estetikou každého skladatele, pokud ano
jak? Je to vůbec smysluplné v nynější hudbě, která míří současně několika směry? Jaké bude chování jednotlivců v této specifické kolektivní sociální situaci, zejména mezi skladatele, kteří jsou považováni za jedněch z nejvíc individualističtějších typů umělců?

Projekt spojuje již etablované skladatele s mladými nebo stále studujícími.

Výsledkem rezidence byla prezentace tohoto projektu širšímu spektru odborníků, diskuse o něm, jeho obohacení a debata o co nejlepším výsledku. Přednáška spočívala v audiovizuální ukázce první verze konceptu a slovní prezentaci druhé verze. Na základě této kritické diskuse s dalšími odborníky bylo hlavním výsledkem rezidence publikování eseje o podstatě konceptu, jeho specifikaci, jeho možných výhodách či nevýhodách pro hudební skladbu a
vzdělávání obecně. Posledním výsledkem bylo provedení Kolektivní kompozice č.1, jejíž partitura obsahuje vstupy 12 skladatelů.

Kolektivní kompozice n.2 – Ján Podrácký 2016

Rezidence byla součástí programu Visegrad Artist Residency Program – Visual & Sound Arts s podporou Mezinárodního visegrádského fondu a Ministerstva kultury České republiky.