Jak přežít v post-digitální době

2016

4AM ve spolupráci s platformou Multiplace uvedli v roce 2016 sérii vzdělávacích akcí  Jak přežít v post-digitální době” se zaměřením na kritickou reflexi života a kultury v prostředí nových technologií. Představili se umělci, vědkyně, architekty a designérky, kteří a které pracují na pomezí umění, vědy a techniky.

Součástí byly přednášky, diskuze a workshopy s cílem prozkoumat a definovat možnosti člověka přežít v postdigitální době – ne jako pasivního konzumenta každodenní reality, ale jako jejího kreativního tvůrce a taky aktivního odpůrce z různých stran podsouvaných vzorců jednání.

Postupně představené mezioborové koncepty řešili některé problémy současných a budoucích měst jako udržitelnost v architektuře, městské pěstování, produkci odpadu nebo plýtvání jídlem za použití nových technologických možností. Místo jednostranně deklarovaného technooptimismu se však v těchto konceptech potkáváme i s návratem k původním materiálům a řešením, které byly využívané již v minulosti.

https://multiplace.org/2017/jak-prezit-diskuse-s-prof-jozefem-gruskou/