Na prahu zítřka: Brněnská architektura a vizuální kultura období socialismu

Tato publikace je prvním pokusem o zhodnocení dílčích kapitol brněnského poválečného umění, architektury, urbanismu a dalších projevů vizuální kultury. Reaguje na aktuální odbornou reflexi socialistické modernity, ale navazuje rovněž na komplexně probádanou éru meziválečného funkcionalismu. Jednotlivé případové studie sledují vybranou problematiku (projekční praxi, experimentální výstavbu, budování občanské vybavenosti a infrastruktury, socialistickou propagaci nebo uplatňování výtvarného umění ve veřejném prostoru a v architektuře) v horizontu celého období státního socialismu s přesahy do období transformace.

Jana Kořínková, Jaroslav Sedlák, Jan Zálešák, Rostislav Koryčánek, Jan Kristek, Šárka Svobodová, Markéta Žáčková

Nakladatel: VUT – Vysoké učení technické (Brno), 2014
341 stran, česky