PSYCHOANALÝZA JEDNOHO PROSTORU / Sonda do podvědomí bývalé bohnické prádelny

2013

16. 8. – 30. 9. 2013, Prádelna Bohnice, Praha

Kurátorky: Barbora Šedivá, Petra Hlaváčková

4AM/tým: Jan Svoboda, Jakub Kopec, Jaroslav Sedlák, Klára Eliášová, Šárka Svobodová, Agáta Žáčková

V bývalé prádelně Psychiatrické nemocnice Bohnice, která v současné době slouží jako výstavní prostor, se po desetiletí pralo prádlo všech obyvatel komplexu psychiatrické léčebny. Po dlouhá desetiletí zde probíhala kromě jiného vrámci psychoterapeutických praktik také léčba prací, kdy se při praní prádla střídali pacienti léčebny v těsné spolupráci se zaměstnanci prostoru. Po roce 1993, kdy se začaly služby externalizovat, zůstával prostor opuštěn a měnil se ve sklad či nevyužívanou zónu.

Jádrem výstavy se stalo mapování jak užitých funkcí prostoru, tak jeho symbolických významů spojených se strukturami moci, psychoterapeutickými postupy a proměňující se psychiatrickou praxí.

Základní otázkou výstavy je ptaní se po tom, jaká byla vlastne role prádelny v obřím mechanismu léčebny. Stírala se hromadným praním prádla všech obyvatel léčebny hierarchie mezi pacienty a lékaři, či spíš mizela jakákoliv individualita?

Součástí programu bylo venkovní kino a snídaně s pozvanými hosty: Jan Tabor (CZ/AT), Ľuba Kobová (SK/CZ), Pavel Karous (CZ).

Prádelna Bohnice:

https://www.facebook.com/pradelnabohnice

Fotodokumentace:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=4AM.Forum&set=a.708499979166056