Brněnský světelný cirkus / Jan Hollan (cz)

13.7.2011

Procházka s astronomem RNDr. Janem Hollanem ve světelném smogu.

URBAN DIVAN /

4AM Fórum pro achitekturu a média /

GUERILLA.film /

Hudba: Jiří Suchánek

Brněnský světelný cirkus / komentovaná procházka s astronomem a enviromentalistou RNDr. Janem Hollanem PhD. ve světelném smogu.

RNDr. Jan Hollan PhD. vystudoval obor fyzikální elektronika a optika na přirodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Doktorát získal v oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství na VUT v Brně. Od roku 1970 působil amatérsky a od roku 1980 profesionálně na Hvězdárně a planetáriu Mikuláše Koperníka, nyní pracuje v Centru výzkumu globální změny AV ČR. Je členem ČSOP Veronica. Ve svých přednáškách a publikacích propojuje astronomická témata s enviromentálními, zabývá se především hospodařením s energiemi, změnou a ochranou klimatu a také světelným znečištěním.

Projekt Urban Divan vznikl jako doprovodná akce bienále Brno Art Open 2011 / Sochy v ulicích Domu umění města Brna ve spolupráci s 4AM Fórum pro architekturu a média. Za laskavé podpory Rakouského kulturního fóra, statutárního města Brna, Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury a Mezinárodního visegrádského fondu.

Nádvoří Domu pánů z Kunštátu:

www.dum-umeni.cz

www.3trojka.cz