Vernisáž URBAN DIVAN

11.7.2011

Vernisáž objektů vzniklých během workshopu a závěrečný večírek v kavárně Trojka.

URBAN DIVAN /

4AM Fórum pro achitekturu a média /

GUERILLA.film /

hudba: Jiří Suchánek

Vyvrcholení desetidenního workshopu Urban Divan, jenž probíhal pod vedením architektů Jaroslava Sedláka (4AM), Cristi Borcana a Alexe Axianta (studioBASAR, RO) a audiovizuálního umělce Jiřího Suchánka (FAVU). V rámci této akce byl vytvořen venkovní mobiliář nejen pro nádvoří Domu pánů z Kunštátu a v něm umístěnou kavárnu Trojka, ale zároveň se účastníkům workshopu podařilo oživit i některá zapomenutá místa v šírší centru města Brna a pokázat tak na jednoduchost nevyužitého místa ve funkční veřejný prostor.

Mobiliář vytvořený z odřezků, obalů a jiných nestandardních materiálů, jehož významnou součástí je v některých případech také integrovaná světelná či zvuková instalace bude rozmístěn ve čtvrtek 21/7 do veřejného prostoru Brna. Některé objekty jsou trvalejšího chrakteru a budou ve městě instalovány dlouhodobě, jiné jsou však naprosto unikátní a tak budou ke shlédnutí pouze v tento vernisážový den. Vernisáž bude zahájena v 19:00 hodin na nádvoří Domu pánů z Kunštátu, během ní budou představeny vedoucí i účastníci workshopu a především jejich díla buď přímo na místě či prostřednictvím projekce. Návštěvníci vernisáže pak mohou podniknout procházku po dalších objektech instalovaných mimo samotné nádvoří Domu panů z Kunštátu.

Dokumentace všech objektů včetně videozáznamů doprovodných přednášek workshopu Urban Divan bude ke shlédnutní také na webových stránkách 4AM Fóra pro architekturu a média URBAN DIVAN.

Workshop vznikl ve spolupráci s Domem umění města Brna jako volná doprovodná akce projektu Sochy v ulicích / Brno Art Open 2011 a za laskavé podpory Rakouského kulturního fóra, statutárního města Brna, MKČR, IVF a NČA.

Kontakt: forum4am@gmail.com

Kurátor: Jaroslav Sedlák (776 292 238)

email: jarynn@email.cz

Produkce: Šárka Svobodová (602 578 820)

email: svobodova@dum-umeni.cz

Kateřina Drajsajtlová (722 907 646)

email: kateu44@gmail.com