Kompaktní město

2012

Jakub Kopec, Szymon Rozwałka (ed.)
Vydalo nakladatelství 4AM v Brně, červen 2012
200 výtisků, 166 stran

Kniha je sborníkem textů k výstavě Kompaktní město konané 19. 3. – 24. 4. 2011 ve 4AM/Galerii architektury v Brně.

Kromě příspěvků zúčastněných vystavujících a přednášejících prezentuje také dosud nezveřejněný text Tomáše Valeny a komentáře kurátorů.

Vlastní výstava probíhala formou kontinuálního workshopu; po celou dobu trvání expozice tvořilo pět vystavujících z pěti středoevropských zemí tématické instalace. Každý účastník měl k realizaci své instalace k dispozici celý výstavní sál po dobu jednoho týdne, který byl završen jeho prezentací a konfrontací s pozvaným přednášejícím. Předpokladem každé instalace bylo sdílení výstavního sálu s ostatními a aditivní koncepce expozice. Výstava byla ve své podstatě neukončeným experimentem, stejně jako jím je samotné město.

ISBN 979-80-905149-0-4

https://www.archiweb.cz/n/domaci/compact-city-kompaktni-mesto-vydani-sborniku